Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp
Quy chế cơ quan (08-01-2012)

QUY CHẾ CƠ QUAN

1. Các cá nhân, các bộ phận phải có kế hoạch công tác. Ban Giám hiệu, các bộ phận công tác chuyên môn công bố lịch công tác tháng ( ngày đầu tháng), lịch công tác tuần ( thứ 7 )

Toàn thể cán bộ công chức có mặt dự buổi chào cờ sáng thứ 2 tuần đầu hàng tháng để quán triệt nội dung công tác tháng và tham gia hoạt động tập thể của nhà trường.

2. Đến cơ quan trang phục chỉnh tề, giản dị phù hợp với hoạt động sư phạm, đúng quy định về trang phục của công chức nhà nước. Có thái độ lịch sự và văn hoá. Hành vi ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. Không vi phạm hành vi bị cấm đối với giáo viên.

3. Khi đi công tác hoặc nghỉ đột xuất phải báo cáo với tổ trưởng, nhóm trưởng để bố trí dạy thay, trực thay và xin pháep hoặc báo cáo bằng văn bản kịp thời theo quy định với BGH để theo dơi quản lý.

4. Cán bộ giáo viên - Nhân viên thực hiện nghiêm túc các quy định về nhiệm vụ của giáo viên trong Điều lệ nhà trường, thực hiện tốt nề nếp quy định quy chế chuyên môn

Mỗi cán bộ -Giáo viên - Nhân viên phải luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, sáng tạo, chủ động đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả công việc. Sinh hoạt, hội họp đúng giờ , họp HĐSP ngồi đúng vị trí, giữ trật tự, nâng cao ý thức dân chủ văn minh.

5. Các buổi học đều phải có Giám hiệu, Giám thị, cờ đỏ trực để theo dơi và quản lý công việc. Nếu Ban Giám hiệu đi công tác thì Chủ tịch Công đoàn hoặc Bí thư Đoàn trực thay.

6. Tổ chuyên môn phải quản lý kế hoạch, quản lý lao động và thi đua của các tổ viên. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, thanh tra và giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao tay nghề. Thẩm định năng lực chuyên môn để tham mưu tuyển chọn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Thực hiện đầy đủ các cuộc họp đôn đốc kiểm tra các nhóm sinh hoạt chuyên môn và kịp thời phản ánh tình hình của tổ với ban Giám hiệu. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đúng, đủ, chính xác.         

7. Các phòng làm việc phải đảm bảo vệ sinh, bố trí khoa học, bảo quản tốt các tài sản trong phòng. Không tự ý di chuyển các tài sản. Mượn tài sản, thiết bị, tài liệu phải trả đúng thời gian. Mang tài sản đến trường hoặc ra khỏi trường phải báo vơi bảo vệ. Luôn chú ý tiết kiệm điện, nước . Có ý thức bảo vệ của công, trật tự an ninh an toàn trường học.

8. Bảo vệ trực 24/24 giờ để đảm bảo trật tự an ninh, an toàn tài sản, luôn theo dơi người ra vào trường, hướng dẫn khách đến các phòng liên hệ công tác . Thực hiện nghiêm những điều quy định của bảo vệ và ghi sổ trực hàng ngày . Tại phòng bảo vệ phải có lịch trực của Giám hiệu, cờ đỏ, xung kích và bảng phân công trực bảo vệ để chủ động phối hợp giải quyết công việc.

9. Trong thi đua cán bộ công chức được công nhận là chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở trở lên, cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt ngày, giờ  công và quy định quy chế chuyên môn sẽ được khen thưởng, được hưởng chế độ ưu đãi, được xét đề nghị nâng lương sớm, xét khen thưởng trong những đợt thi đua lớn của trường và là cơ sở để thực hiện phân công nhiệm vụ đối với giáo viên.

10. Giáo viên vi phạm khuyết điểm sẽ được xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Giáo viên có uy tind thấp trong học sinh, đồng nghiệp ( mức độ > 60% / lớp  hoặc > 50% trên tổng số lớp dạy ) sẽ không đủ ĐK bồi dưỡng cho học sinh ngoài giờ chính khoá. Nếu uy tín năm sau không tăng lên yêu cầu tổ chuyên môn giảm lớp dạy và nhà trường bố trí sang công tác khác

11. Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên, các bộ phận đề có trách nhiệm thực hiện tốt quy chế cơ quan, quy chế hoạt động của các đoàn thể, các phòng chức năng, có hồ sơ đầy đủ và sử dụng đúng theo Điều lệ nhà trường. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên và chế độ báo cáo kịp thời

Quay lại


Video

Thống kê truy cập