Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

STT

Ảnh 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

 

Phạm Thị Thu Hà

DĐ: 0914515866

Hiệu trưởng, Bí thư Đảng bộ

2

 

Nguyễn Xuân Duẩn

DĐ: 0912552652

Phó hiệu trưởng

3

 

Hoàng Anh Tuấn

DĐ: 0904336352

Phó hiệu trưởng

4

Trần Tiến Chinh

DĐ: 0914463645

Phó hiệu trưởng

Quay lại


Video

Thống kê truy cập