Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp
CÔNG ĐOÀN (08-01-2012)

Công đoàn trường THPT Thái Phiên là tổ chức chính trị - xã hội của cán bộ, giáo viên công nhân viên nhà trường, được thành lập cùng với quá trình thành lập trường. Dưới sự lãnh đạo, định hướng của cấp uỷ Đảng, Ban giám hiệu, Công đoàn cấp trên, các cơ quan chính quyền và đoàn thể địa phương. Suốt 50 năm xây dựng và phát triển Công đoàn luôn là tổ ấm, chỗ dựa tin cậy của anh chị em cán bộ – giáo viên. Công đoàn trường luôn tự hào với những đóng góp to lớn của mình, góp phần làm cho truyền thống Thái Phiên ngày càng thêm rạng rỡ. 

I. TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ

1.  Thời kỳ 1960 – 1965

            7/11/1960: Trường cấp III Thái Phiên (nay là trường THPT Thái Phiên) được thành lập theo quyết định của Thành ủy, Ủy ban hành chính thành phố. Bước vào năm học đầu tiên 1960 - 1961, mặc dầu cơ sở vật chất của trường chưa hoàn tất song với tinh thần vượt khó thày trò nhà trường vừa học vừa lao động hoàn thiện.

            Thời kỳ 1960 - 1965 là thời kỳ lịch sử đầy khó khăn, đòi hỏi thày trò trường cấp III Thái Phiên phải gắng mình. Đây cũng là thời kỳ tổ chức Công đoàn nhà trường góp sức mình vào sự hình thành và phát triển của nhà trường bằng những việc làm cụ thể thiết thực nhất. Công đoàn trường gắn hoạt động của mình với thời kỳ vừa học, vừa kiến thiết xây dựng trường. Trong thời kỳ này đất nước còn khó khăn, Công đoàn ngày đó được anh em yêu mến đặt tên là tổ chức “cơm áo, gạo tiền”. Thật vậy, những ngày đó Công đoàn lo mua theo tiêu chuẩn cho anh em dăm cân gạo, lít dầu hỏa, bánh xà phòng,… Bằng những cố gắng của mình, Công đoàn đã góp một phần nhỏ vào việc cải thiện đời sống cho anh chị em cán bộ - giáo viên. Không những chỉ lo cơm áo gạo tiền, Công đoàn còn chú trọng tới công tác thi đua, vận động quần chúng. Từ năm 1962 - 1963, tại các kỳ hội giảng mùa Xuân do thành phố tổ chức, giáo viên nhà trường đã góp nhiều tiết dạy tốt, nhiều kinh nghiệm tốt và các đồ dùng dạy học có chất lượng.  

Công đoàn nhà trường còn tổ chức các hoạt động lao động sản xuất để kết hợp học đi đôi với hành, rèn luyện tác phong lao động và góp phần cải thiện đời sống bằng cách xuống hợp tác xã đập lúa với xã viên, chăn nuôi lợn.

 Chủ tịch Công đoàn trường (khi đó gọi là Thư ký Công đoàn) giai đoạn này là thầy Huỳnh Xuân Hòe (1960 - 1961), thầy Vương Đức Tuấn (1961- 1962) và thầy Lê Trường (1962 – 1966).

2. Thời kỳ 1965 – 1973

            Năm 1965 Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, miền Bắc bước vào thời kỳ vừa sản xuất vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Nhân dân thành phố cảng cùng nhân dân miền Bắc thi đua lao động sản xuất và chiến đấu, tích cực chi viện cho miền Nam, góp phần thực hiện hai ngọn cờ Cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đề ra. Đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh, trường sơ tán về huyện Tiên Lãng, hoạt động của Công đoàn trường thêm nhiệm vụ chính trị nơi sơ tán.

            Lúc này tổ chức Công đoàn nhà trường lại tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt cùng Đoàn thanh niên tổ chức đào hầm phòng tránh máy bay, xây dựng nhà ở, lớp học tại nơi sơ tán. Với sự đùm bọc của nhân đân Tiên Lãng, 28 phòng gồm lớp học, nhà ở, phòng truyền thống đã được dựng lên. Các thầy cô giáo ngoài giờ lên lớp còn lo toan săn sóc việc ăn, ở, sinh hoạt của học sinh bằng tình thương của những người làm cha làm mẹ đôn hậu nhân ái.

            Thư ký Công đoàn trường giai đoạn này là thầy Nguyễn Đăng Ty (1968 - 1969), thầy Hoàng Minh Đức (1966 -1968, 1969 - 1970) và thày Võ Hữu (1970 – 1973).

3. Thời kỳ 1973 – 1986

            Đây là thời kỳ trường trở về từ nơi sơ tán, sự phát triển mở sang một trang mới với sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lớp, số học sinh và giáo viên, công tác Công đoàn nhà trường mở ra một thời kỳ mới với những thời cơ, thử thách trong giai đoạn vừa học tập, vừa cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Công đoàn thường xuyên quan tâm và có nhiều cố gắng chăm lo đời sống cho anh chị em nhưng do tình hình khủng hoảng kinh tế xã hội kéo dài, giá cả tăng nhanh, giá trị đồng lương giảm nên đời sống anh chị em gặp nhiều khó khăn. Trong tình trạng đó, Công đoàn vừa thúc đẩy công tác tuyên truyền giáo dục, ổn định tư tưởng trong các công đoàn viên vừa tăng cường giám sát nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách Nhà nước đã ban hành; phát động các phong trào thi đua làm cho nhà trường phát triển không ngừng.

Thư ký Công đoàn trường trong giai đoạn này là các thầy cô giáo: thầy Trần Long Vỹ (1973 - 1974), thày Nguyễn Xuân Hòa (1974 - 1977), thày Nguyễn Văn Tân (1977 - 1979), cô Đoàn Thị Minh Thân (1979 – 1982 và 1984 - 1986), cô Đặng Thị Anh Thơ (1982 - 1984).

4. Thời kỳ 1986 đến nay

            Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện về kinh tế xã hội. Sự nghiệp giáo dục của đất nước, quê hương đất Cảng và trường THPT Thái Phiên cũng bước vào trang sử mới. Công tác Công đoàn nhà trường phát triển ở quy mô mới với những thành tích mới. Thành tích hoạt động của Công đoàn trường luôn gắn với  thành tích “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

            Chủ tịch Công đoàn trường trong giai đoạn này là các thầy cô giáo: thầy Vũ Kim Doanh (1986 – 1988), cô Đỗ Thị Thương Mến (1988 - 1990), cô Lê Thị Mai Hạnh (1990 - 1995), cô Phạm Thị Phương Bằng (1995 - 1996), cô Đinh Thanh Điệp (1996 - 2005), thầy Bùi Hữu Mên (2007 - 2010) .

 

BCH Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2010 -2013

 

CÁC THÀNH VIÊN BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010 - 2013

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bùi Hữu Mên

Chủ tịch Công Đoàn

2

Lê Thanh Tĩnh

Phó Chủ tịch CĐ

3

Phạm Thị Oanh

Uỷ viên

4

Hoàng Ngọc Tuyết

Uỷ viên

5

Đặng Việt Hoa

Uỷ viên

6

Trần Quang Hiển

Uỷ viên

7

Phạm Thị Thu Hà (B)

Uỷ viên

8

Nguyễn Thị Minh

Uỷ viên

9

Lê Việt Hùng

Uỷ viên

 

 

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 

Hội thi “Nam công tài khéo” chào mừng ngày 8/3

+ Chức năng đại diện bảo vệ quyền và  lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ.  

+ Chức năng tham gia quản lý.

+ Chức năng giáo dục.

Các nhiệm vụ chính trị tiêu biểu giai đoạn hiện nay:

2.1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật,chuyên môn nghiệp vụ.

 

Ngày hội Gia đình Thái Phiên năm 2010

2.2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

 

Hội thi cắm hoa dành cho nam học sinh 

2.3. Phối hợp với thủ trưởng tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công nhân viên. Cùng với thủ trưởng đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của công nhân viên chức, tổ chức hoạt động xã hội, từ thiện trong công nhân viên chức lao động.

 

Giải Bóng đá thân thiện ngành GD Hải Phòng 

2.4. Tổ chức vận động công nhân viên chức lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công nhân viên tham gia quản lý cơ quan, cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

2.5. Phát triển, quản lý công đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. 

 

III. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

1. Thành tích của tập thể

 

Bằng khen của BCH Tổng Công đoàn Việt Nam

50 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn trường THPT Thái Phien luôn giữ vững “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” và là một “Mái ấm công đoàn” tràn đầy yêu thương của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Những thành tích đã đạt được của hoạt động Công đoàn:

 

 

Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

 

-         Cờ và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

-         Cờ và Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam.

-         Cờ và Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.

-         Cờ và Bằng khen của Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng về phong trào trường “Xanh – Sạch – Đẹp” các giai đoạn I, II, III.

-         Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo về cuộc vận động “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”.

-         Bằng khen của UBND thành phố về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN 

 

Chúc mừng thầy cô  hoàn thành nghĩa vụ lao động

 

Tổ chức sinh nhật hàng tháng cho CB-CNV

 

Ký cam kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

 

Tiết mục của CB-GV trường THPT Thái Phiên

 

Tham quan du lịch tại Trung Quốc hè 2009

 

Vô địch Giải cầu lông thân thiện lần thứ nhất

 

Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 

Tổ chức Trung thu cho con giáo viên,CB-CNV

 

Quay lại


Video

Thống kê truy cập