Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

Ngày 23/9/2014, phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT Hải Phòng làm việc với trường THPT Thái Phiên về nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông, bắt đầu từ năm học 2013-2014; văn bản số 833/SGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2014 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc hướng dẫn triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.

Tiến sỹ Phạm Tuấn Hùng, trưởng phòng Giáo dục trung học Sở GD&ĐT Hải Phòng; Thạc sỹ Phạm Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường THPT Thái Phiên đồng chủ trì chương trình làm việc. Các ông bà cán bộ, chuyên viên Sở cùng với các nhóm chuyên môn trường THPT Thái Phiên cùng thực hiện chương trình làm việc.

Chương trình làm việc tập trung thảo luận các nội dung chính sau:

1. Căn cứ:

- Xu thế đổi mới quản lý giáo dục theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục;

- Văn bản số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông

2. Mục đích

- Khắc phục hạn chế của chương trình (CT), sách giáo khoa (SGK) hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, hoạt động giáo dục của các trường phổ thông tham gia thí điểm.

- Củng cố cơ chế phối hợp và tăng cường vai trò của các trường sư phạm, trường phổ thông thực hành sư phạm và các trường phổ thông khác trong các hoạt động thực hành, thực nghiệm sư phạm và phát triển CT giáo dục nhà trường phổ thông.

- Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, phát triển CT giáo dục nhà trường phổ thông cho đội ngũ giảng viên các trường/khoa sư phạm, giáo viên các trường phổ thông tham gia thí điểm.

- Góp phần chuẩn bị cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn đổi mới CT, SGK giáo dục phổ thông (GDPT) sau năm 2015.

3. Yêu cầu

- Nâng cao được kết quả thực hiện mục tiêu giáo dục của CT GDPT hiện hành do Bộ GDĐT ban hành.

- Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục.

- Đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục trong mỗi năm học không ít hơn thời lượng quy định trong CT hiện hành.

- Đảm bảo tính khả thi với quyết tâm cao, tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên.

4. Các bước tiến hành

Bước 1:

 Rà soát nội dung CT, SGK hiện hành để loại bỏ những thông tin cũ, lạc hậu đồng thời bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp. Phát hiện và xử lý sao cho trong phạm vi cấp học không còn những nội dung dạy học trùng nhau trong từng môn học và giữa các môn học; những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không phù hợp mục tiêu giáo dục của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; những nội dung trong SGK sắp xếp chưa hợp lý; những nội dung không phù hợp với địa phương của nhà trường.

Bước 2:

- Cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học của từng môn học trong CT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh thành những bài học mới, có thể chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung các hoạt động giáo dục và bổ sung các hoạt động giáo dục khác vào CT hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối CT mới của các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.

- Xây dựng các chủ đề liên môn:

+ Chủ đề liên môn bao gồm các nội dung dạy học chưa được xây dựng trong CT các môn học hiện hành.

+ Chủ đề liên môn bao gồm các nội dung dạy học gần giống nhau, có liên quan chặt chẽ với nhau (có thể đang trùng nhau) trong các môn học của CT hiện hành, có thể là chủ đề liên môn thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên hoặc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xét nội dung của chủ đề liên môn, điều kiện về giáo viên... mỗi chủ đề liên môn được đưa bổ sung vào kế hoạch dạy học của 1 môn học nào đó do nhà trường quyết định.

+ Chủ đề liên môn với nội dung giáo dục liên quan đến các vấn đề thời sự của địa phương, đất nước, ví dụ: Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ, Bảo vệ và sử dụng hiệu quả các nguồn nước, Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, Bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sống, Giới và bình đẳng giới, An toàn giao thông, Sử dụng nămg lượng hiệu quả... Các chủ đề liên môn này được bổ sung vào kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường.

Bước 3: Thảo luận, thống nhất giữa Sở GD&ĐT với tổ, nhóm chuyên môn của nhà trường.

Bước 4: Ban hành văn bản chương trình nhà trường và triển khai thực hiện.

Bước 5: Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai cho năm học sau.

4. Thuận lợi, khó khăn

4.1. Thuận lợi:

- Có văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở

- Có một số trường đã triển khai, qua đó có thể học tập, rút kinh nghiệm.

- Là cơ hội nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ CBQL, GV.

- Phù hợp với điều kiện mỗi nhà trường.

4.2. Khó khăn:

- Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học là một việc khó cả về lý luận và thực tiễn, lại được thực hiện trong một thời gian ngắn.

- Xây dựng các chủ đè tích hợp liên môn đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình của GV các bộ môn liên quan.

- Điều kiện cơ sở vật chất, không gian trường học, phục vụ các hoạt động học tập và giáo dục còn nhiều bất cập.

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ QL và GV chưa cao, tâm lý ngại thay đổi còn tồn tại.

- Chưa có chính sách khuyến khích đối với giáo viên tham gia chương trình nhà trường.

Tiến sỹ Phạm Tuấn Hùng, trưởng phòng Giáo dục trung học Sở GD&ĐT Hải Phòng nhấn mạnh, chương trình phát triển giáo dục nhà trường phổ thông được Sở GD&ĐT Hải Phòng triển khai thí điểm tại các trường THPT chuyên Trần Phú, THPT Thái Phiên và THPT Trần Nguyên Hãn. Với trình độ đội ngũ cao, ổn định, đồng đều của trường THPT Thái Phiên, cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường cần mạnh dạn đổi mới tư duy, quyết liệt trong triển khai thực hiện chương trình, nếu cần, có thể cắt bỏ những nội dung không còn phù hợp với thực tế năng lực học sinh nhà trường, đề xuất các nội dung mới, sáng tạo... để cùng Sở thống nhất và ra văn bản chính thức triển khai, thực hiện thí điểm làm căn cứ thực tiễn để rút ra bài học kinh nghiệm cho việc thực hiện chương trình trong các năm học tiếp theo.

Thực hiện chủ đề năm học 2014-2015: quyết tâm thực hiện chương trình hành động Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, công tác triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông tại trường THPT Thái Phiên là hoạt động chuyên môn mang tính đột phá, mở ra bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học tại trường THPT Thái Phiên trong năm học 2014-2015.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình làm việc:

Quay lại


Video

Thống kê truy cập