Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

ĐOÀN QUẬN NGÔ QUYỀN

BCH TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

* * *

Số:            /KH-ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Q. Ngô Quyền, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014

 

Chủ đề tháng:    “Hành trình tuổi 18”

 

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

Chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014)

và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1969 – 22/12/2014)

 

- Thực hiện Tháng học tốt và các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2013) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1969 – 22/12/2014).

- Chào cờ toàn trường, sơ kết thi đua công tác Đoàn tháng 11, triển khai công tác Đoàn tháng 12.

- Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chủ đề tháng 12: “Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

- Tham dự Lễ ra quân Chương trình tình nguyện Mùa Đông năm 2014 và Xuân tình nguyện năm 2015 do Quận đoàn tổ chức.

- Chăm sóc và dâng hương tại Đình Lạc Viên.

­- Tích cực ôn tập, dành kết quả cao trong kì thi Học kỳ I.

- Thực hiện Kỳ thi nghiêm túc, phòng thi kiểu mẫu trong kỳ thi Học Kỳ I.

- Tăng cường các hoạt động hưởng ứng xây dựng Cổng trường an toàn giao thông.

- Tham gia có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ yêu thích môn học.

- Tham gia tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và Hội thi vẽ tranh tuyên truyền.

- Triển khai Kế hoạch tổ chức bình chọn danh hiệu “Gương sáng Thái Phiên” học kỳ I năm học 2014 - 2015.

- Triển khai Kế hoạch tổ chức chương trình Ngày hội Tất niên cùng Thái Phiên lần thứ 12.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động tình nguyện năm học 2014 - 2015.

 

II. CÔNG TÁC THEO TUẦN:

 

Tuần

Nội dung

Thời gian

Thực hiện

Phụ trách

Ghi chú

 

Tuần từ 01/12 đến 06/12

- Trực Cờ Đỏ và TTATGT.

 

- Thực hiện Tháng học tốt và các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2013) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1969 – 22/12/2014).

- Hội thi vẽ tranh tuyên truyền chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014) với chủ đề: “Quê hương, người lính và tình yêu biển, đảo”

- Tham gia tổ chức Hội thao giáo dục quốc phòng (theo kế hoạch của Ban Giám hiệu)

- Triển khai kế hoạch hướng dẫn Đoàn viên về tham gia sinh hoạt nơi cư trú và chuyển danh sách về các địa phương.

- Tiếp tục thực hiện ghi Nhật ký làm theo lời Bác.

- Sáng 6h40’ -> 7h10’

Chiều 13h30’ -> 14h

- Từ 01/12/2014 đến 27/12/2014

 

 

 

- Từ 7h00’, ngày 05/12/2014

 

 

 

 

- Từ 7h00’, ngày 06/12/2014

- Ngày 04/12/2014

 

 

 

 

- Chi đoàn 10D2

- Các Chi đoàn

 

 

 

 

- Thí sinh dự thi

 

 

 

 

- Toàn trường dự

- Các Chi đoàn

 

 

- Các Chi đoàn

 

- Đoàn trường

 

- Đ/c Tuấn

 

 

 

 

- Đoàn trường

 

 

 

 

 

- Đoàn trường

 

- Đ/c Cường

 

 

- Đ/c Thoa

 

 

Tuần từ 08/12 đến 13/12

- Trực Cờ Đỏ và TTATGT.

 

- Chào cờ toàn trường (nếu trời mưa, chương trình chuyển vào hội trường, mỗi lớp cử 03HS đi dự, GVCN sinh hoạt tại lớp).

- Nộp cam kết Thực hiện “Kỳ thi nghiêm túc, phòng thi kiểu mẫu” trong kỳ thi Học Kỳ I

- Chăm sóc và dâng hương tại Đình Lạc Viên.

 

- Tiếp tục thực hiện ghi Nhật ký làm theo lời Bác.

- Tiếp tục kiểm tra và hoàn thiện sổ Đoàn viên.

- Xây dựng Dự thảo Kế hoạch Hội trại thanh niên, duyệt với Đảng uỷ, BGH

- Sáng 6h40’ -> 7h10’

Chiều 13h30’ -> 14h

- Từ 7h00’, ngày 08/12/2014

 

- 8h50’, ngày 08/12/2014

- 14h, ngày 11/12/2014

 

 

- Ngày 11/12/2014

- Từ 08/12 đến 13/12/2014

- Chi đoàn 10D3

- Toàn trường

 

 

- Các Chi đoàn

 

- Đoàn trường, Chi đoàn 10D5

- Các Chi đoàn

 

- Các Chi đoàn

 

- Đoàn trường

 

- Đoàn trường

 

 

- Đ/c Cường

 

- Đ/c Thoa

 

- Đ/c Thoa

 

- Đ/c Hoa

- Đ/c Tuấn

 

Tuần từ 15/12 đến 20/12

- Trực Cờ Đỏ và TTATGT.

 

- Thực hiện “Kỳ thi nghiêm túc, phòng thi kiểu mẫu” trong kỳ thi Học Kỳ I.

- Sáng 6h40’ -> 7h10’

Chiều 13h30’ -> 14h

- Theo kế hoạch của nhà trường

- Chi đoàn 10D4

- Toàn trường

- Đoàn trường

 

- Đ/c Tuấn

 

Tuần từ 22/12 đến 27/12

- Trực Cờ Đỏ và TTATGT.

 

- Họp giao ban: Triển khai Kế hoạch tổ chức bình chọn danh hiệu “Gương sáng Thái Phiên” học kỳ I năm học 2014 – 2015, và Kế hoạch Hội trại thanh niên năm học 2014 – 2015 (Hội trường).

- Chăm sóc và dâng hương tại Đình Lạc Viên.

 

- Hoàn thiện và nộp sổ Nhật ký làm theo lời Bác.

- Kiểm tra sổ Nhật ký làm theo lời Bác.

 

- Nộp Báo cáo CT Đoàn tháng 12 qua địa chỉ E.mail của Đoàn trường (tính đến hết 27/12/2014).

- Các bộ phận Đoàn trường hoàn thành báo cáo lĩnh vực được phụ trách về Mail của Đoàn trường

- Triển khai vòng 1 chương trình Ngày hội Tất niên cùng Thái Phiên lần thứ 12 (gồm các tiết mục các đơn vị ngoài trường và trong trường)

- Sáng 6h40’ -> 7h10’

Chiều 13h30’ -> 14h

- 14h, ngày 25/12/2014

 

 

 

- 14h, ngày 25/12/2014

- 11h, ngày 25/12/2014

- 14h, ngày 25/12/2014

- 23h, ngày 28/12/2014

 

- 23h, ngày 28/12/2014

 

- Sáng từ 08h00, chiều từ 14h00, ngày 28/12/2014 (Chủ nhật) tại Hội trường.

- Chi đoàn 10D5

- Lớp trưởng, Bí thư các Chi đoàn

 

 

- Đoàn trường, Chi đoàn 10D5

- Các Chi đoàn

 

- Bộ phận được phân công

- Các Chi đoàn

 

 

- Đ/c Cường, Thoa, Hoa

 

- Các tiết mục đăng ký và BCH Đoàn trường

- Đoàn trường

 

- Đ/c Tuấn

 

 

 

 

- Đ/c Hoa

 

- Đ/c Thoa

 

- Đ/c Thoa

 

- Đ/c Tuấn

 

 

- Đ/c Tuấn

 

 

- Đ/c Cường

 

 

 

Tuần từ 29/12/2014 đến 03/01/2015

- Trực Cờ Đỏ và TTATGT.

 

- Nộp Báo cáo sơ kết thi đua Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học kì I qua địa chỉ E.mail của Đoàn trường (tính từ 15/8/2014 đến 27/12/2014: có mẫu kèm theo)

- Sáng 6h40’ -> 7h10’

Chiều 13h30’ -> 14h

- Hạn cuối vào 22h, ngày 03/01/2015.

- Chi đoàn 10A6

- Các Chi đoàn

- Đoàn trường

 

- Đ/c Tuấn

 

 

Nơi nhận:

- Quận Đoàn Ngô Quyền;

- Đảng ủy, BGH;

- BCH Đoàn trường;

- Các Chi đoàn;

- Lưu VPĐ.

 

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

Đoàn Hồng Tuấn

 

Quay lại


Video

Thống kê truy cập