Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:       /KH-GDQP&AN

Hải Phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

 

KẾ HOẠCH 

Hội thao môn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2014-2015

 
   

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-HĐGDQP&AN ngày 04/11/2014 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận Ngô Quyền về việc tổ chức Hội thao môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh các trường THPT năm học 2014-2015; Hướng dẫn số 806/HDLN-GDQP&AN ngày 21/8/2014 của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng về triển khai thực hiện môn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2014-2015; Kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2014-2015 của trường THPT Thái Phiên,

Ban Giám hiệu trường THPT Thái Phiên xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thao môn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2014-2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh của nhà trường, qua đó kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm để đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức, nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12).

2. Yêu cầu

- Công tác chuẩn bị phải chu đáo, cụ thể, chấp hành nghiêm túc Kế hoạch Hội thao của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, vật chất, thiết bị dạy học, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định và tuyệt đối an toàn.

- Các nội dung Hội thao phải nằm trong chương trình GDQP-AN cấp THPT ban hành theo Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các tiểu đoàn (khối) thống nhất nội dung, chương trình, tổ chức Hội thao cấp tiểu đoàn, lựa chọn 03 trung đội xuất sắc nhất để tập luyện và tham gia Hội thao cấp trường.

- Tổ chức Hội thao đảm bảo nghiêm túc, đánh giá thành tích khách quan, chính xác đến từng cá nhân và tập thể tham gia Hội thao.

- Qua Hội thao tiếp tục rút kinh nghiệm về phương pháp, nội dung giảng dạy GDQP-AN, có kế hoạch tổ chức tốt Hội thao những năm tiếp theo.

 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Nội dung

1.1. Nội dung thực hành:

a) Khối 10:

- Thực hành kỹ thuật băng bó vết thương (Băng cẳng tay, băng cẳng chân).

- Thực hành Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng (Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ, tiến, lùi, qua phải, qua trái).

b) Khối 11:

- Thực hành tháo, lắp súng tiểu liên AK.

- Ném lựu đạn xa đúng hướng.

c) Khối 12:

- Thực hành Điều lệnh đội ngũ đơn vị (Động tác tập hợp đội hình trung đội ba hàng ngang, trung đội ba dọc, chỉnh đốn hàng ngũ).

- Thực hành các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu.

1.2. Nội dung lý thuyết:

Viết bài dự thi tìm hiểu về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

1.3. Nội dung khác:

- Thi sáng tác tranh nghệ thuật với chủ đề “Quê hương, người lính và tình yêu biển, đảo”.

- Xếp hình Tổ quốc Việt Nam.

- Vẽ nhanh bản đồ Việt Nam (Đối với riêng khối 12).

2. Thời gian

- Họp Ban tổ chức triển khai kế hoạch Hội thao: 14h00 ngày 01/12/2014.

- Họp GVCN triển khai kế hoạch Hội thao: 7h10 ngày 01/12/2014.

- Hội thao cấp Tiểu đoàn: Sáng ngày 05/12/2014 (thứ Sáu).

- Tổng duyệt và hợp luyện: 14h00 ngày 05/12/2014 (thứ Sáu).

- Thi sáng tác tranh nghệ thuật: 14h00 ngày 05/12/2014 (thứ Sáu).

- Tổ chức Hội thao: 8h00 ngày 06/12/2014 (thứ Bảy).

3. Địa điểm

- Tổ chức huấn luyện và Hội thao cấp Tiểu đoàn:

+ Khối 12: Sân bóng đá của Trung đoàn Phòng không 240;

+ Khối 10, 11: Trường THPT Thái Phiên.

- Thi sáng tác tranh nghệ thuật: Nhà thi đấu của Trường THPT Thái Phiên.

- Tổng duyệt, hợp luyện và tổ chức Hội thao: Trường THPT Thái Phiên.

III. THÀNH PHẦN

- Đại biểu: Sở GD&ĐT, Ban Chỉ huy Quân sự Quận Ngô Quyền, Trung đoàn Phòng không 240, Phòng Hành chính – Bộ Tư lệnh Hải Quân, Ban đại diện Cha mẹ học sinh.

- Phòng viên Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng.

- Toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường.

IV. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức

1.1. Ban Chỉ đạo:

* Trưởng ban: Đồng chí Phạm Thị Thu Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

* Phó Trưởng ban:

- Đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng.

- Đồng chí Trần Tiến Chinh – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Duẩn – Phó Hiệu trưởng.

- Đồng chí Đoàn Hồng Tuấn – Bí thư Đoàn trường.

1.2. Ban Tổ chức:

* Trưởng ban: Đồng chí Phạm Thị Thu Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

* Phó Trưởng ban Thường trực:

- Đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng.

* Phó Trưởng ban:

- Đồng chí Trần Tiến Chinh – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Duẩn – Phó Hiệu trưởng.

- Đồng chí Bùi Hữu Mên – Chủ tịch Công đoàn.

- Đồng chí Đoàn Hồng Tuấn – Bí thư Đoàn trường.

- Đồng chí Trần Quang Hiển – Tổ phó chuyên môn, trưởng bộ môn TD.

* Ủy viên:

- Đồng chí Trần Thị Kim Dung – TPCM, trưởng bộ môn Lịch sử.

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Đoàn trường.

- Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm.

- Các đồng chí giáo viên bộ môn Thể dục.

1.3. Ban Giám khảo:

* Trưởng ban: Đồng chí Trần Quang Hiển – TPCM, trưởng bộ môn TD.

* Phó Trưởng ban:

- Đồng chí Bùi Ngọc Hải – GV Sinh học: Phụ trách khối 10.

- Đồng chí Lương Thị Hoa – GV Thể dục: Phụ trách khối 11.

- Đồng chí Phạm Văn Động – GV Thể dục: Phụ trách khối 12.

- Đồng chí Trần Thị Kim Dung – TPCM, trưởng bộ môn Lịch sử: Phụ trách chấm phần thi lý thuyết.

- Đồng chí Hoàng Ngọc Tuyết – Tổ trưởng chuyên môn: Phụ trách chấm phần thi vẽ nhanh bản đồ Việt Nam và xếp hình Tổ quốc.

- Đồng chí Đoàn Hồng Tuấn – Bí thư Đoàn trường: Phụ trách chấm phần thi sáng tác tranh nghệ thuật.

* Thành phần Ban Giám khảo: Gồm các đồng chí giáo viên Thể dục, giáo viên Sinh học, giáo viên Lịch sử, giáo viên Địa lí của nhà trường; Kính mời các đồng chí giảng viên là cán bộ chiến sỹ Trung đoàn Phòng không 240 tham gia Ban Giám khảo.

* Tiểu ban 1: Chấm thi thực hành khối 10.

+ Tổ chấm thi nội dung kỹ thuật băng bó vết thương: Gồm 03 đồng chí giáo viên Sinh học.

+ Tổ chấm thi nội dung Điều lệnh đội ngũ: Gồm 02 đồng chí cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 240 và đ/c Đỗ Văn Dương.

* Tiểu ban 2: Chấm thi thực hành khối 11.

+ Tổ chấm thi nội dung tháo lắp súng tiểu liên AK: Gồm 03 đồng chí bộ chiến sỹ Trung đoàn Phòng không 240.

+ Tổ chấm thi nội dung ném lựu đạn xa đúng hướng: Gồm 02 đồng chí cán bộ chiến sỹ Trung đoàn Phòng không 240 và đ/c Lương Thị Hoa.

* Tiểu ban 3: Chấm thi thực hành khối 12.

+ Chấm thi nội dung Điều lệnh đội ngũ và thực hành các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu: Gồm 03 đồng chí bộ chiến sỹ Trung đoàn 240.

* Tiểu ban 4: Chấm thi lý thuyết.

+ Tổ chấm thi tìm hiểu truyền thống 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam: Đ/c Trần Thị Kim Dung; đ/c Đỗ Thị Thu Trang; đ/c Nguyễn Thị Hồng.

* Tiểu ban 5: Chấm thi vẽ nhanh bản đồ Việt Nam.

+ Tổ chấm thi gồm 03 đồng chí: Đ/c Trần Tiến Chinh; đ/c Hoàng Ngọc Tuyết; đ/c Trần Thị Bích Mai.

* Tiểu ban 6: Chấm thi sáng tác tranh nghệ thuật.

+ Tổ chấm thi gồm những người có uy tín và kinh nghiệm về sáng tác tranh (thành phần do đ/c Đoàn Hồng Tuấn chủ động mời).

1.4. Biên chế:

- Toàn trường biên chế thành 1 Trung đoàn.

+ Đ/c Phạm Thị Thu Hà - Hiệu trưởng: Trung đoàn trưởng;

+ Đ/c Trần Quang Hiển - TPCM, nhóm trưởng nhóm Thể dục: Tham mưu.

- Mỗi khối biên chế thành 1 Tiểu đoàn; Mỗi lớp biên chế thành 1 Trung đội; 03 lớp trong một Tiểu đoàn biên chế thành một Đại đội.

* Tiểu đoàn 10:

- Đ/c Trần Tiến Chinh - PHT: Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 10;

- Đ/c Đỗ Văn Dương - GV Thể dục: Tham mưu.

+ Đại đội 1: 10D1, D2, D3 (Đại đội trưởng: đ/c Hoàng Mạnh Hùng);

+ Đại đội 2: 10D4, D5, A6 (Đại đội trưởng: đ/c Vũ Duy Hưng);

+ Đại đội 3: 10A7, A8, A9 (Đại đội trưởng: đ/c Nguyễn Thị Minh Phương);

+ Đại đội 4: 10A10, A11, A12 (Đại đội trưởng: đ/c Nguyễn Văn Tú).

* Tiểu đoàn 11:

- Đ/c Nguyễn Xuân Duẩn - PHT: Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 11;

- Đ/c Phan Trọng Điều - GV Thể dục: Tham mưu.

+ Đại đội 5: 11D1, D2, D3 (Đại đội trưởng: đ/c Phạm Thị Thanh Loan);

+ Đại đội 6: 11D4, A5, A6 (Đại đội trưởng: đ/c Hoàng Ngọc Tuyết);

+ Đại đội 7: 11A7, A8, A9 (Đại đội trưởng: đ/c Hoàng Minh Tuấn);

+ Đại đội 8: 11A10, A11, A12 (Đại đội trưởng: đ/c Lê Việt Hùng).

* Tiểu đoàn 12:

- Đ/c Hoàng Anh Tuấn - PHT: Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 12;

- Đ/c Phạm Văn Động - GV Thể dục: Tham mưu.

+ Đại đội 9: 12D1, D2, D3 (Đại đội trưởng: đ/c Tô Trương Thị Tố Quyên);

+ Đại đội 10: 12A4, A5, A6 (Đại đội trưởng: đ/c Đỗ Danh Kiên);

+ Đại đội 11: 12A7, A8, A9 (Đại đội trưởng: đ/c Đặng Thị Việt Hoa);

+ Đại đội 12: 12A10, A11, A12 (Đại đội trưởng: đ/c Lê Thị Kim Minh).

- Phân công các đồng chí giáo viên phụ trách theo dõi, vào điểm cho từng khối lớp.

1.5. Ban thi đua:

* Trưởng ban: Đ/c Bùi Hữu Mên – Chủ tịch Công đoàn.

* Phó ban:

- Đ/c Trần Thị Xuân Quỳnh: Phụ trách thi đua Tiểu đoàn 10.

- Đ/c Lê Thanh Lâm: Phụ trách thi đua Tiểu đoàn 11.

- Đ/c Đinh Ngọc Thuần: Phụ trách thi đua Tiểu đoàn 12.

* Ủy viên:

- Đ/c Phạm Thị Thúy: Theo dõi thi đua Đại đội 1 (10D1, D2, D3).

- Đ/c Phạm Thị Tuyết: Theo dõi thi đua Đại đội 2 (10D4, D5, A6).

- Đ/c Phạm Kim Lan: Theo dõi thi đua Đại đội 3 (10A7, A8, A9).

- Đ/c Nguyễn Kim Bích: Theo dõi thi đua Đại đội 4 (10A10, A11, A12).

- Đ/c Tạ Thị Xuân Mai: Theo dõi thi đua Đại đội 5 (11D1, D2, D3).

- Đ/c Ngô Phương Thủy: Theo dõi thi đua Đại đội 6 (11D4, A5, A6).

- Đ/c Hồ Diễm Phương: Theo dõi thi đua Đại đội 7 (11A7, A8, A9).

- Đ/c Quách Bình Tâm: Theo dõi thi đua Đại đội 8 (11A10, A11, A12).

- Đ/c Vũ Văn Ninh: Theo dõi thi đua Đại đội 9 (12D1, D2, D3).

- Đ/c Phạm Quang Chưởng: Theo dõi thi đua Đại đội 10 (12A4, A5, A6).

- Đ/c Nguyễn Thượng Hà: Theo dõi thi đua Đại đội 11 (12A7, A8, A9).

- Đ/c Lê Đình Long: Theo dõi thi đua Đại đội 12 (12A10, A11, A12).

* Nhiệm vụ:

- Theo dõi ý thức học tập của học sinh, quản lý sĩ số, giờ giấc học tập của học sinh, hỗ trợ giáo viên trong việc kiểm tra, đánh giá.

- Thư ký tổng hợp điểm các nội dung thi của Hội thao.

2. Phương pháp

- Tổ chức Hội thao cấp Tiểu đoàn để lựa chọn 03 trung đội xuất sắc nhất vào Hội thao cấp trường.

- Tổ chức Hội thao cấp trường tại sân chính giữa, từng trung đội thực hiện đồng loạt các nội dung theo số thứ tự bốc thăm.

- Các tiểu ban Giám khảo giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức điều hành Hội thao theo chương trình Hội thao.

- Chấm điểm, đánh giá kết quả Hội thao theo Quy chế Hội thao môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh năm học 2014-2015 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận Ngô Quyền ban hành ngày 26/11/2014.

  V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Phân công nhiệm vụ Ban tổ chức

- Trưởng ban Phạm Thị Thu Hà: Phụ trách chung, chủ trì triển khai kế hoạch đến các thành viên Ban Tổ chức.

- Phó Trưởng ban Thường trực Hoàng Anh Tuấn: Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung của Hội thao; trực tiếp chỉ đạo Tiểu đoàn 12.

- Phó Trưởng ban Nguyễn Xuân Duẩn: Phụ trách công tác an ninh, an toàn, lao động vệ sinh, cảnh quan; trực tiếp chỉ đạo Tiểu đoàn 11.

- Phó Trưởng ban Trần Tiến Chinh: Phụ trách triển khai kế hoạch tới giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận có liên quan; phụ trách các nội dung: trang trí, khánh tiết, văn nghệ, xếp hình Tổ quốc, vẽ nhanh bản đồ Việt Nam,…; trực tiếp chỉ đạo Tiểu đoàn 10.

- Phó Trưởng ban Bùi Hữu Mên: Phụ trách công tác thi đua; mời và đón tiếp đại biểu; liên hoan giao lưu với bộ đội.

- Phó Trưởng ban Đoàn Hồng Tuấn: Phụ trách nội dung thi lý thuyết, sáng tác tranh nghệ thuật; hỗ trợ đồng chí Trần Tiến Chinh trong việc tổ chức các hoạt động của học sinh.

- Phó Trưởng ban Trần Quang Hiển: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo; phụ trách quản lý, bảo đảm đủ vũ khí, trang thiết bị phục vụ Hội thao; xây dựng kế hoạch, phiếu chấm điểm cho Ban Giám khảo của Hội thao.

2. Phân công nhiệm vụ các tiểu ban

2.1. Tiểu ban nội dung

­­- Trưởng tiểu ban: Đ/c Hoàng Anh Tuấn.

- Phó trưởng tiểu ban: Đ/c Trần Quang Hiển.

- Ủy viên: Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn Thể dục, giáo viên môn Sinh học.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch học tập, kế hoạch Hội thao.

- Chuẩn bị vũ khí, trang thiết bị, sân bãi phục vụ học tập và Hội thao.

- Tổ chức huấn luyện và điều hành Hội thao.

2.2. Tiểu ban tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, văn nghệ

- Trưởng tiểu ban: Đ/c Trần Tiến Chinh.

- Phó Trưởng tiểu ban: Đ/c Đoàn Hồng Tuấn.

- Ủy viên: Khối trưởng chủ nhiệm, Chi đoàn giáo viên.

* Nhiệm vụ:

- Thông tin tuyên truyền trên bảng tin trường, truyền hình HP, báo HP, chụp ảnh, quay camera.

- Xây dựng chương trình văn nghệ.

- Tổ chức các phần thi lý thuyết tìm hiểu về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (mỗi lớp 01 bài) theo đề cương hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bài thi được trình bày đánh máy tính trên khổ giấy A4, đóng bìa mầu hồng, bọc giấy bóng kính, nội dung có hình ảnh minh họa (tuyệt đối không được phôtôcoppy hoặc sao chép nội dung giữa các lớp). Gửi bài dự thi về Ban Giám khảo trước ngày 05/12/2014. Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm điểm và lựa chọn gửi 30 bài dự thi về Ban Chỉ huy Quân sự Quận Ngô Quyền.

- Tổ chức các phần thi sáng tác tranh nghệ thuật, vẽ nhanh bản đồ Việt Nam, xếp hình Tổ quốc.

- Trang trí khánh tiết, băng zôn, cờ, hoa, bảng tin, lễ đài, sân khấu.

- Thuê âm thanh trong ngày tổ chức Hội thao, phục vụ âm thanh loa đài của trường cho hoạt động tập luyện và học tập.

2.3. Tiểu ban an ninh trật tự, lao động vệ sinh 

- Trưởng tiểu ban: Đ/c Nguyễn Xuân Duẩn.

- Phó Trưởng tiểu ban: Đ/c Lê Thanh Tĩnh.

- Ủy viên: Đ/c Nguyễn Văn Nghị, đ/c Vũ Nguyên Châu, đ/c Nguyễn Thị Thu và tổ bảo vệ, tổ lao công.

* Nhiệm vụ:

- Lên kế hoạch lao động vệ sinh toàn trường phục vụ việc tập luyện và tổ chức Hội thao.

- Quản lý lớp kê dọn bàn ghế phục vụ trước và sau Hội thao.

- Tăng cường công tác bảo vệ; đảm bảo điều kiện an ninh trật tự trước cổng trường, phục vụ điện, nước, coi xe (làm công văn gửi điện lực).

- Trang trí cảnh quan (cờ hàng rào, cờ dây, cờ chuối, cờ đuôi nheo,...).

2.4. Tiểu ban lễ tân, khen thưởng, hậu cần

- Trưởng tiểu ban: Đ/c Bùi Hữu Mên.

- Phó Trưởng tiểu ban: Đ/c Lê Thị Thùy Liên.

- Ủy viên: Nhân viên tổ Hành chính, nữ đoàn viên CĐGV.

* Nhiệm vụ:

- Lên danh sách, duyệt danh sách khách mời và mời đại biểu (2 loại giấy mời và giấy mời kèm theo chương trình).

- Bố trí phòng khách và lực lượng đón tiếp khách.

- Chuẩn bị phần thưởng, phát thưởng cho học sinh.

- Chuẩn bị buổi liên hoan giao lưu với bộ đội vào trưa ngày 06/12/2014.

- Tập hợp chứng từ thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội thao.

Ghi chú: Các đồng chí Trưởng tiểu ban chủ động lên kế hoạch, dự trù kinh phí nộp về Trưởng ban tổ chức (trước ngày 04/12/2014) và bố trí thời gian để triển khai các công việc của tiểu ban mình phụ trách.

VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Nhà trường

- Nhà trường chuẩn bị tốt, đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu, giáo án, bài giảng, địa điểm học tập.

- Liên hệ với Ban Chỉ huy Quân sự Quận Ngô Quyền để mượn vũ khí (súng tiểu liên AK).

- Liên hệ Trung đoàn Phòng không 240 để mượn địa điểm và giảng viên.

2. Giáo viên

- Giáo viên được phân công trực tiếp giảng dạy phải soạn và duyệt đầy đủ giáo án với Ban Giám hiệu trước khi lên lớp.

- Giáo viên giảng dạy chịu trách nhiệm tổ chức dạy học và quản lý lớp của mình (điều kiện học tập, sân bãi, dụng cụ,...); tổ chức kiểm tra, đánh giá theo phân phối chương trình.

- Đồng chí được phân công phụ trách khối, lớp sẽ chịu trách nhiệm vào điểm sổ cái, học bạ cho từng học sinh.

- Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ triển khai kế hoạch đến học sinh lớp chủ nhiệm, phối hợp với các đồng chí giáo viên bộ môn để quản lý, đôn đốc nhắc nhở ý thức học tập của học sinh.

3. Học sinh

- Về ý thức: Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong các buổi học; đặc biệt, chấp hành tốt các quy định khi học tập tại Trung đoàn 240 (khối 12).

- Về trang phục: Theo quy định thống nhất, quần sơ mi đồng phục, áo sơ mi bộ đội, vạt áo bỏ trong quần, đeo thắt lưng, đội mũ cứng cài quai, đi giầy vải thấp cổ.

- Riêng học sinh khối 10, mỗi lớp chuẩn bị thêm các dụng cụ sau:

+ Băng cứu thương (cuộn băng vải mầu trắng, vắt sổ viền đỏ 2 mép, kích thước: dài 5m, rộng 7cm): 03 cuộn x 4 tiểu đội = 12 cuộn.

+ Bộ nẹp cứu thương (bằng gỗ, bào nhẵn, kích thước chung: rộng 6cm, dày 1cm; kích thước riêng: dài 18cm (2 chiếc), dài 25cm (2 chiếc), dài 35cm (2 chiếc), dài 50cm (2 chiếc), dài 60cm (1 chiếc), dài 90cm (1 chiếc), dài 130cm (1 chiếc)): 01 bộ x 4 tiểu đội = 04 bộ.

- Học sinh lớp 11, mỗi học sinh chuẩn bị 01 quả lựu đạn gỗ (hình trụ, tổng chiều dài 20cm, 10cm phần trên có đường kính 5cm, 10 cm phần dưới có đường kính 3cm, gắn khuy cài vào đầu dưới).

VII. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THAO

TT

Nội dung

Thời gian

Người thực hiện

Phụ trách

1

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Thông qua chương trình.

8h00-8h15

- Đ/c Hiển (TD)

- Đ/c Tuấn (PHT)

 

- Đ/c Tuấn (PHT)

PHT. Hoàng Anh Tuấn

2

- Hội thao thực hành

(3 Trung đội/ 1 Tiểu đoàn)

8h15-9h25

- Đ/c Vương (TD)

- Ban Giám khảo

PHT. Hoàng Anh Tuấn

3

- Giao lưu văn nghệ

(2 tiết mục).

9h25-9h35

TĐ240, P. Hành chính (HQ), GV và HS nhà trường

PHT. Trần Tiến Chinh

4

- Xếp bản đồ Tổ quốc.

9h35-9h45

- Tổ Sử-Địa-CD

- HS khối 10, 11

PHT. Trần Tiến Chinh

5

- Thi vẽ nhanh bản đồ Việt Nam;

- Hùng biện về tranh đạt giải.

9h45-10h00

- HS khối 12 (mỗi lớp 01 HS)

- 02 HS lớp 10, 11

PHT. Trần Tiến Chinh

6

- Tổng kết, trao giải.

10h00-10h15

- Đ/c Tuấn (PHT)

- Đại biểu và Hiệu trưởng

PHT. Hoàng Anh Tuấn

          Trường THPT Thái Phiên kính đề nghị Ban Chỉ huy Trung đoàn Phòng không 240 tạo điều kiện ủng hộ, giúp đỡ, cử cán bộ tham gia giảng dạy và làm giám khảo của Hội thao.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thao môn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2014-2015 của trường THPT Thái Phiên, yêu cầu các bộ phận triển khai, thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai nếu gặp vướng mắc đề nghị gặp Ban Giám hiệu để cùng tháo gỡ, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để b/c);

- Ban CHQS quận (để b/c);

- Trung đoàn PPK240 (để p/h);

- Ban Tổ chức (để t/h);

- Thông báo bảng tin;

- Lưu: VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn

 

 

Quay lại


Video

Thống kê truy cập