Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

 

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN THI ĐUA

Học thực hành và Hội thao môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

năm học 2014-2015

 
   

 

 

TT

Họ và tên giáo viên

Nhiệm vụ

1

Bùi Hữu Mên

Trưởng ban, phụ trách chung, tổng hợp kết quả thi đua và kết quả Hội thao toàn trường, thường xuyên liên lạc, báo cáo với Ban Giám hiệu về tình hình theo dõi thi đua.

2

Trần Thị Xuân Quỳnh

Phó Trưởng ban, phụ trách khối 10, tổng hợp kết quả thi đua và kết quả Hội thao khối 10, thường xuyên liên lạc, báo cáo với đ/c Trần Tiến Chinh về tình hình khối 10.

3

Lê Thanh Lâm

Phó Trưởng ban, phụ trách khối 11, tổng hợp kết quả thi đua và kết quả Hội thao khối 11, thường xuyên liên lạc, báo cáo với đ/c Nguyễn Xuân Duẩn về tình hình khối 11.

4

Đinh Ngọc Thuần

Phó Trưởng ban, phụ trách khối 12, tổng hợp kết quả thi đua và kết quả Hội thao khối 12, thường xuyên liên lạc, báo cáo với đ/c Hoàng Anh Tuấn về tình hình khối 12.

5

Phạm Thị Thúy

Ủy viên, theo dõi thi đua Đại đội 1 (10D1, D2, D3)

6

Phạm Thị Tuyết

Ủy viên, theo dõi thi đua Đại đội 2 (10D4, D5, A6)

7

Phạm Kim Lan

Ủy viên, theo dõi thi đua Đại đội 3 (10A7, A8, A9)

8

Nguyễn Kim Bích

Ủy viên, theo dõi thi đua Đại đội 4 (10A10, A11, A12)

9

Tạ Thị Xuân Mai

Ủy viên, theo dõi thi đua Đại đội 5 (11D1, D2, D3)

10

Ngô Phương Thủy

Ủy viên, theo dõi thi đua Đại đội 6 (11D4, A5, A6)

11

Hồ Diễm Phương

Ủy viên, theo dõi thi đua Đại đội 7 (11A7, A8, A9)

12

Quách Bình Tâm

Ủy viên, theo dõi thi đua Đại đội 8 (11A10, A11, A12)

13

Vũ Văn Ninh

Ủy viên, theo dõi thi đua Đại đội 9 (12D1, D2, D3)

14

Phạm Quang Chưởng

Ủy viên, theo dõi thi đua Đại đội 10 (12A4, A5, A6)

15

Nguyễn Thượng Hà

Ủy viên, theo dõi thi đua Đại đội 11 (12A7, A8, A9)

16

Lê Đình Long

Ủy viên, theo dõi thi đua Đại đội 12 (12A10, A11, A12)

* Lưu ý:

- Công tác báo cáo: Cuối mỗi buổi học, các ủy viên báo cáo nhanh về tình hình Đại đội do mình theo dõi với đồng chí Phó Trưởng ban thi đua để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu phụ trách khối, kịp thời nhận xét rút kinh nghiệm trong đầu buổi học tiếp theo.

- Thời gian làm việc: Ban Thi đua có mặt trước 10 phút và về muộn hơn 10 phút so với thời gian học tập của học sinh.

 

                                                                               BAN GIÁM HIỆU

Quay lại


Video

Thống kê truy cập