Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

ĐOÀN QUẬN NGÔ QUYỀN

BCH TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN 

* * *

Số: 16/KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Quận Ngô Quyền, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Viết thư “Khi tôi 18”

và Video clip - Chủ đề “Hải Phòng thành phố tôi yêu” năm học 2014 - 2015

-------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-ĐTN ngày 12/12/2014 của Ban Thường vụ Đoàn quận về tổ chức các hoạt động cụ thể hóa phong trào “Khi tôi 18” năm học 2014 – 2015; Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận Ngô Quyền lần thứ XXII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015); 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); 60 năm ngày thành phố Hải Phòng giải phóng (13/5/1955 - 13/5/2015); 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Viết thư “Khi tôi 18” và Video clip - Chủ đề “Hải Phòng thành phố tôi yêu” năm học 2014 – 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Là hình thức thiết thực nhằm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kết luận số 03 KL/TWĐTN, ngày 04/10/2013 tại Hội nghị lần thứ 3 của Trung ương Đoàn khóa X về việc tổ chức cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” hướng tới mục tiêu xây dựng người thanh niên có “tâm trong”, “trí sáng”, “hoài bão lớn”; góp phần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện trong trong đoàn viên thanh niên học sinh.

- Là diễn đàn, đợt sinh hoạt chính trị thể hiện tiếng nói của đoàn viên thanh niên học sinh chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Hải Phòng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong đoàn viên thanh niên học sinh về truyền thống lịch sử của thành phố và đất nước.

- Tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên thể hiện ước mơ, hoài bão, năng khiếu, tài năng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong các hoạt động cộng đồng, xã hội.

- Tổ chức các hoạt động có trọng tâm, sát thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo tính tuyên truyền, giáo dục. Thiết kế, sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền, tạo điểm nhấn trong hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC: Gồm 02 phần thi

1. Phần thi: Viết thư “Khi tôi 18”

- Đối tượng tham gia dự thi: Đoàn viên thanh niên học sinh khối 10, 11, 12.

- Đề bài: Bạn hãy viết một bức thư cho một người có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành lí tưởng, đạo đức, lối sống và các thói quen tốt của bạn.

- Nội dung, hình thức

+ Bài dự thi được trình bày với hình thức viết tay, thể hiện cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ, niềm tự hào của tuổi 18 về một con người có thật.

+ Thư viết dưới dạng văn xuôi, không viết dài quá 800 từ, được trình bày trên giấy khổ giấy A4.

+ Mỗi chi đoàn triển khai nội dung thi tới các đoàn viên thanh niên; chấm và lựa chọn bài viết xuất sắc và gửi ít nhất 05 bài viết chất lượng nhất về Đoàn trường.

+ Ban Tổ chức sẽ chấm và lựa chọn 100 bài viết có chất lượng tham gia Hội thi cấp Quận và Thành phố.

- Yêu cầu:

+ Bài viết rõ ràng, sạch, đẹp, không tẩy xóa, không đánh máy, ở góc trên cùng bên trái ghi đầy đủ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị trường lớp, quận huyện. Cuộc thi được triển khai hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, đảm bảo theo các nội dung định hướng và tiến độ thời gian.

+ Yêu cầu: 100% các Chi đoàn tham gia dự thi, đánh giá thẩm định các bài viết chất lượng, tập hợp gửi về Đoàn trường, hạn cuối 9h00’ ngày 12/01/2015.

+ Các bài tham gia dự thi được lưu giữ và thuộc quyền sở hữu của Ban Tổ chức cuộc thi. Ban Tổ chức có toàn quyền sử dụng cho mục đích truyền thông, mừng Đảng mừng xuân Ất Mùi 2015; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng các sự kiện lớn của thành phố, đất nước, đặc biệt chào mừng, kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), kỷ niệm 60 năm ngày thành phố Hải Phòng giải phóng (13/5/1955 - 13/5/2015).

2 Phần thi: Video clip - Chủ đề “Hải Phòng thành phố tôi yêu”.

- Đối tượng dự thi: là tập thể các chi đoàn.

- Nội dung, hình thức:

+ 100% các chi đoàn tham gia.

+ Tập thể các chi đoàn lựa chọn 01 hoặc nhiều địa danh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hải Phòng để xây dựng video Clip phóng sự thể hiện kiến thức hiểu biết, tình cảm, ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố về địa danh, di tích lịch sử được đề cập.

+ Mỗi Chi đoàn có 01 video clip xuất sắc nhất gửi về dự thi. Hạn cuối 9h00’ ngày 12/01/2015.

+ Ban Tổ chức sẽ chấm và lựa chọn 02 clip có chất lượng tham gia Hội thi cấp Quận và Thành phố.

- Yêu cầu:

+ Video clip tham gia dự thi phải là các video clip chưa đăng tải lên bất kỳ website nào hoặc tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào khác.

+ Thời lượng mỗi video clip tối thiểu 05 phút, tối đa không quá 07 phút. Đối với video clip có sử dụng các slide hình ảnh thì thời gian các slide hình ảnh không quá 30% tổng thời gian của video clip.

+ Video clip dự thi yêu cầu phải có lời bình và gửi kèm cả văn bản lời bình về BTC Hội thi có xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm.

* Ghi chú: Các video clip sau đây được coi là không đạt yêu cầu và bị loại khỏi cuộc thi: chất lượng thấp (hình ảnh nhòe, mờ, giật, không rõ nét…), âm thanh không phù hợp với nội dung clip; thời lượng clip không đảm bảo theo quy định; các video clip chỉ có slide hình ảnh hoặc thời gian các slide hình ảnh quá 30% tổng thời gian của video clip, không có bài viết lời dẫn clip.

3. Giải thưởng: Căn cứ kết quả các phần thi, Ban Tổ chức sẽ trao giải cụ thể như sau:

- Giải về Viết thư “Khi tôi 18”: 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 12 giải Khuyến khích (mỗi cơ cấu giải được chia đều cho các khối).

- Giải về Video clip “Hải Phòng thành phố tôi yêu”: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích.

- Đoàn trường sẽ cộng điểm thi đua cho các Chi đoàn tích cực tham gia và đạt giải của Hội thi, trừ điểm thi đua những Chi đoàn không tham gia.

III. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN

- Ngày 22/12/2014 triển khai Kế hoạch;

- Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 12/01/2015: Các đơn vị triển khai các nội dung của Kế hoạch hoạt động, tổng hợp, gửi bài viết “Khi tôi 18”, video clip “Hải Phòng thành phố tôi yêu” gửi về Đoàn trường 9h00’ ngày 12/01/2015.

- Từ ngày 12/01/2015 đến ngày 17/01/2015, Ban Tổ chức chấm cấp trường.

- Từ ngày 19/01/2015 đến ngày 23/01/2015, BTC và các thí sinh đạt trong tốp 100 bài dự thi cấp Quận sẽ hoàn thiện và gửi về Quận đoàn: Yêu cầu: các bài viết trên khổ giấy A4 được dán trên khổ giấy A3 có hình ảnh, tranh vẽ minh họa trang trí bài viết, khoa học, phù hợp để minh họa cho chủ đề mỗi bức thư.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí tổ chức Hội thi vận động từ các nguồn:

- Kinh phí hoạt động của Đoàn trường;

- Đề nghị Ban Giám hiệu, Quỹ Ban đại diện ủng hộ, hỗ trợ.

2. Kinh phí tham gia Hội thi: Các Chi đoàn tự chủ động.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp trường:

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung, hình thức, tiến độ thời gian.

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hoạt động cấp trường; trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt giải cao các nội dung thi. Hoàn thiện sản phẩm tham gia Hội thi “Lý tưởng tuổi 18” cấp Quận và Thành phố.

2. Các Chi đoàn:

- Xây dựng, triển khai kế hoạch báo cáo, tham mưu Giáo viên chủ nhiệm quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ về thời gian và cơ sở vật chất để tham gia hội thi.

- Căn cứ Kế hoạch của Đoàn trường, lựa chọn các bài viết “Khi tôi 18” và video clip “Hải Phòng thành phố tôi yêu” xuất sắc tham gia Hội thi cấp trường theo đúng yêu cầu, đảm bảo tiến độ thời gian đề ra. Hoàn thành: 9h00’ ngày 12/01/2015.

Hội thi viết thư “Khi tôi 18” và video clip “Hải Phòng thành phố tôi yêu”với mục đích cụ thể hóa phong trào “Khi tôi 18” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động, là một trong những hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho đoàn viên thanh niên học sinh về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân đến tuổi trưởng thành; có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong việc hình thành, xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.  Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các đơn vị báo cáo Giáo viên chủ nhiệm quan tâm, tạo điều kiện; Chủ động xây dựng kế hoạch, nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi thông tin đề nghị liên hệ với BTV Đoàn trường: đ/c Đoàn Hồng Tuấn-Bí thư Đoàn trường hoặc đ/c Nguyễn Mạnh Cường-Phó Bí thư thường trực./.

 

Nơi nhận:

- Đoàn quận Ngô Quyền (để b/c);

- Đảng ủy, BGH (để b/c);

- GVCN (để p/h)

- BCH Đoàn trường (để t/h);

- Các Chi đoàn (để t/h);

- Lưu VPĐ.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Đoàn Hồng Tuấn

 

 

Quay lại


Video

Thống kê truy cập