Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

ĐOÀN QUẬN NGÔ QUYỀN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

* * *

Số: 17-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Q. Ngô Quyền, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC BÌNH CHỌN DANH HIỆU “GƯƠNG SÁNG THÁI PHIÊN”

 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2014 - 2015

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 - 2015 của BCH Quận Đoàn Ngô Quyền và Đoàn trường THPT Thái Phiên; Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên (09/01), BCH Đoàn trường triển khai kế hoạch tổ chức bình chọn danh hiệu Gương sáng Thái Phiên học kỳ I, năm học 2014 - 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hưởng ứng cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng phát động; Phong trào “Thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD-ĐT phát động.

- Nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện Đoàn viên trong thời kỳ mới; Giáo dục cho ĐVTN toàn trường tinh thần đồng hành, xung kích trong mỗi ĐVTN.

- Thông qua hoạt động, giúp ĐVTN nhà trường nâng cao tinh thần, ý thức rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học tập và sinh hoạt, yêu trường, lớp, gúp sức mạnh cho thành tích của Đoàn trường.

- Tạo điểm nhấn trong hoạt động của Đoàn trường, hướng đến duy trì thành tích đơn vị lá cờ đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố năm học 2014 - 2015.

- Từ kết quả học tập, rèn luyện HKI, tạo đà khích lệ phong trào thi đua học tập, rèn luyện, giành thành tích xuất sắc HKII năm học 2014 - 2015.

- Hoạt động được triển khai sâu rộng đến từng ĐVTN trong nhà trường, có tính tuyên truyền, giáo dục cao, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

  1. 1.     Nội dung

a. Giới hạn thời gian rèn luyện: Từ 15/08 đến 30/12

b. Tổ chức bình chọn, tôn vinh trước cờ 10 gương sáng tiêu biểu

2. Lực lượng:

-         ĐVTN, HS khối 10, 11 và 12.

  1. 3.     Hình thức

a. Mỗi chi đoàn bình chọn 01 gương sáng tiêu biểu.

b. Đoàn trường tổng hợp, giới thiệu 15 gương sáng tiêu biểu, tổ chức hội nghị cán bộ lớp bình chọn 10 Gương sáng tiêu biểu HKI.

c. Cơ cấu: K10: 3; K11: 3; K12: 4.

d. Tiêu chí bình chọn:

Gương sáng Thái Phiên là Đoàn viên, thanh niên ưu tú có kết quả tốt trên các mặt: Học tập, rèn luyện, công tác Đoàn, bạn giúp bạn cùng tiến bộ, chung sức vì cộng đồng.

III. THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

  1. 1.     Đối với BCH Đoàn trường

Thành lập ban chỉ đạo gồm các đồng chí:

-         Trưởng ban: Đoàn Hồng Tuấn – Bí thư đoàn trường.

-         Phó ban: Nguyễn Mạnh Cường – Phó bí thư thường trực Đoàn trường.

-         Uỷ viên:

+ BCH Đoàn trường.

+ Bí thư các chi đoàn.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm triển khai tới các chi đoàn, giám sát, đôn đốc phong trào bình chọn công bằng, khoa học.

  1. 2.     Thời gian 

- Căn cứ kế hoạch, các chi đoàn chủ động báo cáo với GVCN, triển khai các hoạt động ứng cử, đề cử, bình chọn, gửi danh sách kèm thành tích (theo mẫu chung của Đoàn trường): hạn cuối 08h50’, ngày 12/01/2015, người nhận: đ/c Đoàn Thị Thoa – UV BCH Đoàn trường (SĐT: 01675.161.336), nơi nhận: VP Đoàn trường. Các lớp nộp sau thời gian trên, danh sách không được chấp nhận.

- Đoàn trường tổng hợp, giới thiệu 15 gương sáng tiêu biểu: 10h45’, thứ 7, ngày 17/01/2015.

- Tổ chức bình chọn 10 gương sáng tiêu biểu giữa HKI: 07h10’, thứ 2, ngày 19/01/2015.

- Tôn vinh: Tại chương trình sinh hoạt dưới cờ.

3. Kinh phí: Đề nghị nhà trường và Ban đại diện CMHS hỗ trợ.

Đây là hoạt động giáo dục Kỹ năng sống của Đoàn viên thanh niên hướng về kỉ niệm ngày truyền thống học sinh sinh viên (09/01), Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Bam (03/02) và Ngày thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị các chi đoàn triển khai kế hoạch nghiêm túc, đạt hiệu quả cao đồng thời BCH Đoàn trường biểu dương, cộng điểm thi đua cho các chi đoàn tham gia tích cực.

 

Nơi nhận:

- Đoàn quận Ngô Quyền (để b/c);

- Đảng uỷ, BGH (để b/c);

- GVCN (để p/h);

- BCH Đoàn trường (để t/h);

- Các Chi đoàn (để t/h);

- Lưu VPĐ.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Đoàn Hồng Tuấn

 

ĐOÀN QUẬN NGÔ QUYỀN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

 

* * *

Q. Ngô Quyền, ngày 12  tháng 01 năm 2014

CHI ĐOÀN: ……………..

 

 

DANH SÁCH GIỚI THIỆU “GƯƠNG SÁNG THÁI PHIÊN”

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015

 

1. Họ và tên: ............................................................................................................................

2. Chức vụ: ..............................................................................................................................

3. Thành tích:

+ Học tập: Xếp thứ ..............  thi chung học kỳ 1, tổng điểm: ......................

Đạt giải ...........................  HSG thành phố môn ..................................................

+ Rèn luyện: ................................................................................................................

..........................................................................................................................................

+ Công tác Đoàn và PTTN (của Lớp, của Đoàn trường):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

+ Giúp đỡ bạn bè (trong học tập và hoạt động khác):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

+ Chung sức vì cộng đồng (tham gia các hoạt động nào, ở đâu?):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA GVCN

 

 

 

 

…………………….…………..

TM. BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

………….……………………..

 

 

Quay lại


Video

Thống kê truy cập