Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

Tổ Hành chính

 

Tổ Hoá - Sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Thị Thu Hà

BT Đảng bộ, HT

1

Hoàng Minh Tuấn

TTCM

2

Nguyễn Xuân Duẩn

PHT

2

Nguyễn Viết Hải Yến

Giáo viên

3

Hoàng Anh Tuấn

PHT

3

Phạm Thị Nga

Giáo viên

4

Lê Thùy Liên

GVCN-TT

4

Nguyễn Kim Bích

Giáo viên

5

Nguyễn Thị Minh

Kế toán

5

Hồ Diễm Phương

Giáo viên

6

Lê Thị Hậu

Thư viện

6

Vũ Thế Thuy

TPCM

7

Đoàn Ngọc Dung

Tổ phó

7

Lê Việt Hùng

Giáo viên

8

Vũ Thanh Vân

Giáo vụ

8

Đinh Thị Lan

Giáo viên

9

Lê Thanh Phương

Thủ quỹ

9

Đào Thị Hồng Vân

Giáo viên

10

Đào Thị Tám

Y tế

10

Mai Thu Trang

Giáo viên

11

Đoàn Thị Thoa

Phụ tá TN

11

Vũ Duy Hưng

Giáo viên

12

Nguyễn Mạnh Cường

CNTT

12

Trần Hằng

Giáo viên

Tổ Toán

13

Bùi Ngọc Hải

Giáo viên

1

Hoàng Tuấn Tình

TTCM

14

Dương Thị Phương

Giáo viên

2

Bùi Hữu Mên

CTCĐ

15

Vũ Phương Thảo

TPCM

3

Đinh Ngọc Thuần

Giáo viên

16

Doãn Trường Nhung

Giáo viên

4

Nguyễn Thượng Hà

Giáo viên

17

Đỗ Danh Kiên

Giáo viên

5

Nguyễn Mai Phương

Giáo viên

18

Phạm Thị Nguyệt Ánh

Giáo viên

6

Nguyễn Minh Phương

Giáo viên

19

Vũ Thị Bưởi

Giáo viên

7

Lê Kim Minh

TPCM

Tổ Văn

8

Hoàng Thu Thủy

Giáo viên

1

Tô Trương Tố Quyên

TTCM

9

Phạm Thị Thúy

Giáo viên

2

Phạm Thị Oanh

Giáo viên

10

Lã Thanh Huyền

Giáo viên

3

Vũ Thị Bạn

Giáo viên

11

Phạm Ngọc Bình

Giáo viên

4

Trần Kim Thanh

TPCM

12

Phạm Huy Điệp

Giáo viên

5

Lê Thanh

Giáo viên

13

Bùi Thị Minh Hải

Giáo viên

6

Đào Ánh Tuyết

Giáo viên

14

Đặng Thu Vân

Giáo viên

7

Lê Kim Dung

Giáo viên

15

Phạm Thu  Hà

Giáo viên

8

Nguyễn Thu Trang

Giáo viên

Tổ Vật lý - Kỹ Thuật

9

Phạm Thúy Hằng

Giáo viên

1

Võ Thanh Hương

TTCM

10

Đặng Quỳnh Nga

Giáo viên

2

Vũ Thanh Hương

Giáo viên

11

Hoàng Mạnh Hùng

Giáo viên

3

Nguyễn Hoàng Oanh

Giáo viên

12

Ng. Thị Ánh Dương

Giáo viên

4

Tạ Xuân Mai

Giáo viên

13

Bùi Hương Mai

Giáo viên

5

Lê Thanh Tĩnh

TPCM

Tổ Sử - Địa - GDCD

6

Vũ Thanh Nga

Giáo viên

1

Hoàng Ngọc Tuyết

TTCM

7

Hà Minh Phượng

Giáo viên

2

Đoàn Thị Loan

Giáo viên

8

Ngô Phương Thủy

Giáo viên

3

Trần Bích Mai

Giáo viên

9

Hoàng Long

Giáo viên

4

Trần Tiến Chinh

GV-BT Đoàn

10

Nguyễn Văn Nghị

Giáo viên

5

Hoàng Kim Liên

Giáo viên

11

Nguyễn Văn Tú

Giáo viên

6

Phạm Kim Lan

Giáo viên

12

Trần Mạnh Hiệp

Giáo viên

7

Trần Xuân Quỳnh

TPCM

13

Đoàn Hồng Tuấn

Giáo viên

8

Phạm Thanh Loan

Giáo viên

14

Phan Bích Vân

Giáo viên

9

Nguyễn Thị Chinh

Giáo viên

Tổ Ngoại Ngữ

10

Nguyễn Kim Liên

TPCM

1

Nguyễn Minh Phương

TTCM

11

Trần Kim Dung

Giáo viên

2

Vũ Minh Hương

Giáo viên

12

Đỗ Thị Thu Trang

Giáo viên

3

Quách Bình Tâm

Giáo viên

13

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên

4

Nguyễn Lan Hương

Giáo viên

Tổ Tin - TD

5

Lê Thanh Lâm

Giáo viên

1

Lê Liêm

TTCM

6

Đào Liên Hương

Giáo viên

2

Trần Mai Anh

Giáo viên

7

Nguyễn Minh Huệ

TPCM

3

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

8

Đặng Việt Hoa

Giáo viên

4

Lê Đình Long

Giáo viên

9

Đoàn Thu Việt

Giáo viên

5

Trần Quang Hiển

TPCM

 

 

 

6

Phan Trọng Điều

Giáo viên

 

 

 

7

Phạm Văn Động

Giáo viên

 

 

 

8

Hoàng Văn Vương

Giáo viên

 

 

 

9

Đỗ Văn Dương

Giáo viên

 

 

 

10

Lương Thị Hoa

Giáo viên

 

 

 

11

Phan Thị Trà Mai

Giáo viên

Quay lại


Video

Thống kê truy cập