Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 13/KH-KTh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra chung giữa học kỳ II, năm học 2014-2015

 
   

 

 

Căn cứ Kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường THPT Thái Phiên, Ban Giám hiệu trường THPT Thái Phiên xây dựng kế hoạch kiểm tra chung giữa học kỳ II, năm học 2014-2015 với các nội dung cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    1. Mục đích:

- Giúp các em học sinh kiểm tra khả năng nhận thức, kiến thức của mình, qua đó giúp các em định hướng mục tiêu và động cơ phấn đấu trong học tập và tu dưỡng. Đồng thời giúp cho các bậc Cha mẹ học sinh và các thầy cô đánh giá đúng khả năng của các em để giúp đỡ, tư vấn cho các em động cơ phấn đấu trong thời gian tới.

- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm bài và tâm lý thi cử.

- Giúp giáo viên đưa ra được phương pháp giảng dạy phù hợp, nâng cao chất lượng học sinh của mình.

2. Yêu cầu: Tổ chức coi thi, chấm thi, dự thi nghiêm túc đúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của nhà trường.

II. TỔ CHỨC THI

1. Môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh.

2. Lịch thi, hình thức và thời gian làm bài:

Ngày tháng

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Hình thức

Thứ 6

13/3/2015

Sáng

Ngữ văn 10, 11

90 phút

100% Tự luận

Toán 10, 11

45 phút

100% Tự luận

Chiều

Ngữ văn 12

90 phút

100% Tự luận

Toán 12

45 phút

100% Tự luận

Thứ 7

14/3/2015

Sáng

Vật lí 10, 11

45 phút

50% TL + 50% TN

Hóa học 10

Hóa học 11

45 phút

70% TL + 30% TN

100% Trắc nghiệm

Anh 10, 11

45 phút

100% Trắc nghiệm

Chiều

Vật lí 12

45 phút

100% Trắc nghiệm

Hóa học 12

45 phút

100% Trắc nghiệm

Anh 12

45 phút

100% Trắc nghiệm

3. Nội dung đề thi: Do tổ, nhóm chuyên môn thống nhất và theo phân phối chương trình tính đến hết tuần 27.

4. Một số quy định:

a. Đối với học sinh:

- Tích cực ôn tập, nghiêm túc thực hiện quy chế phòng thi.

- Học sinh có mặt đúng giờ: Sáng 07h00; Chiều 14h00. Học sinh nghỉ phải có giấy xin phép nộp cho giáo viên chủ nhiệm tập hợp gửi về Ban Giám hiệu.

- Các môn thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan, học sinh mang bút chì mềm và tẩy để làm bài. Giấy thi, giấy nháp do nhà trường chuẩn bị. Học sinh khi vào phòng thi chỉ mang theo bút và đồ dùng học tập được phép mang vào phòng thi. Học sinh không được mang và sử dụng tài liệu dưới bất cứ hình thức nào.

- Buổi học cuối cùng trước ngày thi, các lớp cho trực nhật phòng học, đảm bảo vệ sinh lớp sạch, bàn ghế kê ngay ngắn.

- Những tập thể và giáo viên đạt kết quả cao được khen thưởng, biểu dương; Những tập thể có học sinh vi phạm, chưa cố gắng nhà trường sẽ phối hợp với gia đình để có hình thức nhắc nhở thích hợp.

b. Đối với giáo viên: Thực hiện theo kế hoạch chung của trường, thống nhất thực hiện nội dung ôn tập trong tổ nhóm chuyên môn.

- Giáo viên được phân công ra đề kiểm tra phải đảm bảo các yếu tố sau:

  • Theo đúng quy định cả về hình thức, mẫu mã, bố cục.
  • Nội dung đề thi phải đảm bảo chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, khoa học, chính xác, chặt chẽ, rõ ràng, không sai sót.
  • Thời gian nộp đề: Chậm nhất là sáng thứ 2, ngày 09/3/2015 (kèm theo đáp án, ma trận đề, dự kiến điểm trung bình). Lưu ý: Nhà trường sẽ không nhận đề thi nếu chưa có đầy đủ ma trận và đáp án kèm theo.

- Về việc coi thi: Giám thị coi thi có mặt đúng giờ (Sáng 7h00; Chiều 14h00), không làm việc riêng, coi thi nghiêm túc để đảm bảo sự công bằng trong đánh giá học sinh và rèn luyện ý thức làm bài độc lập cho học sinh, giáo dục ý thức tự giác, trung thực trong thi cử.

- Về việc chấm, trả bài: Giáo viên chấm bài phải chính xác, khách quan, có tinh thần trách nhiệm cao, trả bài đúng thời gian quy định (theo lịch của phòng giáo vụ), không để ảnh hưởng đến kế hoạch chung. Đối với các bài thi tự luận bắt buộc phải có nhận xét, đánh giá bài làm của học sinh nhằm khích lệ, động viên sự cố gắng của các em, đồng thời giúp các em có thêm kinh nghiệm, hạn chế những sai sót để đạt kết quả cao hơn.

- Giáo viên giảng dạy tự bố trí thời gian để trả bài, chữa bài rút kinh nghiệm về phương pháp làm bài cho học sinh. Nếu phát hiện đề có sai sót hoặc chấm bài không chính xác, phải ghi vào biên bản gửi về phòng giáo vụ trong thời gian quy định. Lập danh sách học sinh yếu để có kế hoạch bồi dưỡng.

- Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh ôn tập, phổ biến kế hoạch thi, động viên học sinh thi đua làm bài nghiêm túc và đạt kết quả cao, thông báo lịch thi và kết quả thi đến phụ huynh học sinh của lớp. Chỉ đạo học sinh vệ sinh phòng học.

- Đối với tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn: Thống nhất trong tổ, nhóm về nội dung ôn tập, cấu trúc, ma trận đề và dự kiến điểm trung bình; phân công ra đề, thẩm định đề; tổng hợp và gửi biên bản góp ý về đề thi, tổ chức thi và đặc biệt nhận xét rút kinh nghiệm cho việc dạy và học (trước ngày 21/3/2015).

III. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

- Hiệu trưởng Phạm Thị Thu Hà: Phụ trách chung.

- Phó Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn: Lên kế hoạch tổ chức thi; phân công giám thị coi thi, thường trực chỉ đạo thi, thời gian, hiệu lệnh; tổ chức chấm thi; phụ trách sao in đề thi.

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Duẩn: Phụ trách phân công giám thị từng buổi thi, biên bản hội đồng coi thi; cơ sở vật chất phục vụ thi.

- Phó Hiệu trưởng Trần Tiến Chinh: Tham gia trực chỉ đạo thi; quán triệt quy chế phòng thi đến giáo viên chủ nhiệm và học sinh, phát động “Kỳ thi nghiêm túc, phòng thi kiểu mẫu”; phụ trách tổng hợp, thông tin các học sinh vi phạm.

- Đ/c Lê Thị Thùy Liên: Lên danh sách phòng thi (xếp phòng thi căn cứ theo học lực và dựa vào kết quả kiểm tra chung cuối học kỳ I, năm học 2014-2015); sao in đề thi; văn phòng phẩm phục vụ thi; đánh phách, dọc phách, lên điểm, thống kê, tổng hợp kết quả. 

- Đ/c Vũ Nguyên Châu: Phụ trách lao động vệ sinh phòng thi.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để t/h);

- TTCM, giáo viên (để t/h);

- Phòng Giáo vụ (để t/h);

- Thông báo: bảng tin, Website trường;

- Lưu: VT.                                                           

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn

 

Quay lại


Video

Thống kê truy cập