Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ TIN – THỂ DỤC

NĂM HỌC 2011 - 2012

          - Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 của Sở  GD-ĐT Hải phòng

          - Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học của trường THPT Thái Phiên.

          - Căn cứ vào kết quả đạt được của tổ  Tin- Thể dục năm học 2010- 2011

          - Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ Tin-Thể dục năm học 2011 - 2012

Tổ Tin - Thể dục trường THPT Thái Phiên lập kế hoạch hoạt động năm học 2011- 2012 như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1/ Bối cảnh năm học, cơ cấu tổ chức và đội ngũ giáo viên:

- Tổ thành lập năm thứ 5 gồm 11 người : 7 nam, 4 nữ - có 5 Đảng viên, 3 đoàn viên

- Trình độ đạt chuẩn : 10/11

- Trong đó : + Biên chế chính thức : 10/11.

                   + Hợp đồng : 01

2/  Thuận lợi:

- Là tổ chuyên môn mới thành lập gồm hai nhóm bộ môn, hầu hết là các giáo viên trẻ, nhiệt tình. Có tinh thần trách nhiệm, yên tâm nghề nghiệp.

- 100% giáo viên đạt chuẩn, hầu hết các đ/c giáo viên có nghiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề vững, có tinh thần trách nhiệm, có nhiều đ/c là giáo viên giỏi và chiến sĩ thi đua nhiều năm được lãnh đạo nhà trường, học sinh và phụ huynh tín nhiệm.

- Tổ gồm 2 bộ môn có số tiết thực hành nhiều. Do thực tế của trường học một ca văn hoá, phòng máy tương đối đủ nên thuận lợi cho việc bố trí HS :

+ Tin học : vừa học vừa thực hành ngay trên máy rất tốt cho HS nắm vững bài.

+ Thể dục chủ yếu luyện tập ngoài trời, khối 10 và 11 học riêng một buổi, xếp TKB tập trung buổi sáng vào thứ 6 và thứ 7.

- Là tổ bộ môn phù hợp với hoạt động bề nổi của trường, liên quan tới nhiều tổ, nhiều bộ phận trong và ngoài trường.

- TD tham gia 9/14 môn thi cấp thành phố. Môn Tin học có 2 cuộc thi HSG trong năm học : Thành phố và Tin học trẻ không chuyên

- 100% giáo viên tham gia giảng dạy đã qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn , tự học , tự bồi dưỡng, học nâng cao tin học và có trình độ ngoại ngữ nhất định.

- Đóng vai trò tích cực trong hoạt động giáo dục quốc phòng và phát triển CNTT

- Là một mặt trong giáo dục toàn diện. Phù hợp với tính thời sự, thiết yếu của thời đại.

3/ Khó khăn:

- Lực lượng giáo viên có trình độ chuyên môn chưa đồng đều. Tính tỉ lệ cấp trên phân bố CSTĐ các cấp thấp nên khó động viên được các tổ viên phấn đấu, thi đua.

- Giáo viên trẻ nhiều nên còn có con nhỏ nên còn hạn chế trong các công việc được phân công và khó tham gia các hoạt động ngoài giờ hành chính.

- Tổ gồm 2 bộ môn được coi là môn học phụ, thu nhập thêm ở trường không có nên các GV phải đi dạy dân lập, làm thêm các nghề khác để tăng thu nhập

II.CÁC MỤC TIÊU

- Mục tiêu 1: Xây dựng đội ngũ giáo viên có trách nhiệm cao với nghề nghiệp, một tập thể đoàn kết có những điển hình tốt.

  - Mục tiêu 2: Nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, coi trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trong mọi hoạt động giáo dục, tăng số lượng giáo viên giỏi

   - Mục tiêu 3: Phát hiện và đánh giá chính xác năng lực của giáo viên và học sinh

  - Mục tiêu 4: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, kĩ năng sống cho học sinh. Chú trọng công tác HSG và năng khiếu.

 

III.CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ  TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Mục tiêu 1: Xây dựng đội ngũ giáo viên có trách nhiệm cao với nghề nghiệp, một tập thể đoàn kết có những điển hình tốt.

1.Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

  +Nhiệm vụ 1: Mọi thành viên trong tổ luôn tích cực trong mọi hoạt động của nhà trường

    Chỉ tiêu: - 100% giáo viên đăng kí tham gia trong các đợt thi đua do nhà trường phát động 

                    - 54% đạt chiến sĩ thi đua và giáo viên giỏi các cấp

                 - 100% lao động tiên tiến

  + Nhiệm vụ 2: Có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, có nhiều giáo viên gương mẫu

   Chỉ tiêu: - Tổ công đoàn vững mạnh

2. Biện pháp thực hiện

  - Giáo viên tự giác, chủ động làm tròn nhiệm vụ được giao, luôn đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc chung và công việc cá nhân. Mỗi thầy cô là một tấm gương tự học và sáng tạo, tích cực xây dựng phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

  - Mọi giáo viên trong tổ tự giác trong các hoạt động thi đua. Nghiêm túc và đánh giá đúng khả năng của mình theo tiêu chí thi đua

  - Các nhóm chuyên môn có biện pháp theo dõi, đánh giá, giúp đỡ động viên khuyến khích các thành viên trong nhóm về chuyên môn

  - Tổ công đoàn có trách nhiệm động viên, theo dõi, thúc đẩy đoàn viên công đoàn qua các đợt thi đua trong năm học.

  - Mọi thành viên trong tổ có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoạt động để cùng nhau tiến bộ.

Mục tiêu 2: Nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, coi trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trong mọi hoạt động giáo dục

1.Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

   + Nhiệm vụ 1: Mọi giáo viên có mục tiêu phấn đấu và có kế hoạch hoạt động cá nhân

Chỉ tiêu:- 100% giáo viên có mục tiêu phấn đấu, có kế hoạch công tác cá nhân hợp lý, có hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

 + Nhiệm vụ 2: Luôn có ý thức chuẩn bị bài dạy

Chỉ tiêu:- 100% giáo viên soạn giáo án mới, nghiên cứu bài giảng theo hướng chuẩn kiến thức.

 + Nhiệm vụ 3: Thường xuyên có ý thức sưu tầm tài liệu phục vụ giảng dạy

Chỉ tiêu:- 100% giáo viên sưu tầm tài liệu, nghiên cứu giảng dạy tự nâng cao trình độ về chuyên môn theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

 + Nhiệm vụ 4: Tham gia tốt các hoạt động chuyên môn

Chỉ tiêu:- Các nhóm chuyên môn trong tổ hoàn thành tốt nội dung các chuyên đề đã đăng kí

            - 100% GV tham gia vào các hoạt động chuyên môn do Trường, SGD tổ chức.

2. Biện pháp thực hiện

* Học chuyên môn

  - Mọi giáo viên tự giác học tập, học tập tích cực, nắm chắc chương trình môn học, cấp học theo sự điều chỉnh giảm tải của Bộ và của Sở. Nắm vững phương pháp bộ môn. Sử dụng triệt để phương tiện và đồ dùng dạy học, chú trọng đến hiệu quả giờ học theo hướng chuẩn kiến thức kĩ năng. Phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh trong các tiết học.

  - Mỗi giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào việc học chuyên môn, trao đổi thông tin, khai thác và sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào soạn giáo án, soạn đề kiểm tra, giảng bài trên lớp

  - Tạo điều kiện và khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ vượt chuẩn để xây dựng nền tảng cho chuyên môn của tổ mình.

  - Mỗi giáo viên dự đủ hoặc vượt số giờ quy định. Đặc biệt chú trọng đến việc rút kinh nghiệm cho bản thân nhằm tự bồi dưỡng chuyên môn.

* Thực hiện quy chế chuyên môn

  - Soạn mới, soạn theo đúng quy định từng bộ môn, đúng phân phối chương trình mới, phù hợp với nhiều đối tượng trong lớp mình giảng dạy. Có đủ bài soạn khi kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ

  - Giảng đúng quy trình, chú trọng đến phương pháp mới, tổ chức các hoạt động hợp lý trong giờ học. Khai thác và sử dụng tốt đồ dung học tập

  - Chấm bài kịp thời, khách quan, đúng biểu điểm, đúng lịch, có nhận xét, đánh giá tới từng bài kiểm tra, có lời phê thích hợp nhằm động viên, khuyến khích học sinh

  - Tham gia các cuộc họp, sinh hoạt chuyên môn đúng giờ, xây dựng bài dạy tích cực, có chất lượng, nghiêm túc trong giờ họp. Có sổ ghi chép đầy đủ. Thực hiện chế độ thanh, kiểm tra đúng quy chế.

* Sinh hoạt nhóm chuyên môn

        - Sinh hoạt chuyên môn là một hình thức thiết thực cho việc nâng cao trình độ chuyên môn 

  - Nội dung sinh hoạt nhóm chuyên môn bao gồm:

 . Kiểm diện giáo viên tham gia sinh hoạt

   . Kiểm tra tiến độ  chương trình của các lớp

   . Kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học

   . Thống kê điểm kiểm tra của các lớp

   . Trao đổi để nắm vững chuẩn kiến thức, kĩ năng từng bài dạy trong tuần

   . Các kĩ năng cần rèn cho học sinh

   . Đưa ra các đề xuất những kiến thức khó, bài tập khó, từ đó có giải pháp để tháo gỡ

   . Thể hiện chuyên đề của từng nhóm, chuyên đề của tổ

   . Đề ra kế hoạch sinh hoạt cho tuần tiếp theo( phân công nhiệm vụ cho từng người )

   . Đảm bảo hình thức sinh hoạt có hiệu quả cao

* Sử dụng đồ dùng dạy học

  - Tích  cực sử dụng các phương tiện dạy học : máy chiếu, máy tính

  - Sử dụng đồ dùng dạy học đã có của nhà trường và tự làm, tự sửa

  - Các nhóm Tin học soạn hệ thống bài tập trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và bài tập củng cố kiến thức mới bằng máy tính

  - Nhóm Thể dục chuẩn bị các thiết bị tập cho HS trong tuần trong buổi sinh hoạt nhóm

   - Nhóm Tin học chuẩn bị phòng học tin đủ để việc giảng dạy không bị chồng chéo

* Các chuyên đề cần thể hiện trong năm học

  - Tin 10: Định hướng việc nắm kiến thức cơ bản trong giờ học

  - Tin 11: Rèn kỹ năng vẽ và trình bày bài lập trình

  - Tin 12: Củng cố, nắm chắc kiến thức trọng tâm, cách trình bày bài tập CSDL

   - TD 10: Củng cố, nắm chắc kiến thức trọng tâm, cách luyện tập nâng cao thể lực

  - TD 11: Nâng cao hiệu quả thực hành

  - TD 12: Hướng dẫn học sinh vận dụng bài học vào thực tế

Mỗi chuyên đề phải có sự phân công trước : giáo viên soạn bài, phân công giáo viên hướng dẫn; dạy thử; rút kinh nghiệm. Sau đó dạy trước cả nhóm rút kinh nghiệm trong nhóm. Các chuyên đề chia rải rác trong năm học

* Về phía mỗi giáo viên

   - Chuẩn bị tốt giáo án : soạn giáo án mới, chuẩn bị tốt giáo án lên lớp từ việc lựa chọn phương pháp, phương tiện đến nội dung bài học. Chọn phương pháp tốt nhất gây hứng thú cho học sinh học tập

  - Mỗi giáo viên chủ động xử lý các tính huống sư phạm trong và ngoài lớp, nhằm khuyến khích học sinh tích cực hoạt động

  - Mỗi giáo viên phát huy thế mạnh của mình đề phục vụ tốt nhất cho việc học tập của học sinh.

Mục tiêu 3: Phát hiện và đánh giá chính xác năng lực của  giáo viên và học sinh

1.Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

   + Nhiệm vụ 1: Có kế hoạch kiểm tra đánh giá giáo viên hàng  tháng

 Chỉ tiêu :- 100% giáo viên được kiểm tra, được kiểm định giáo dục 

        - 54% giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, 18% giáo viên dự thi cấp cụm, cấp thành phố

   + Nhiệm vụ 2: Tổ chức tốt các hoạt động kiểm tra chất lượng học sinh

      Chỉ tiêu :- 100% Học sinh được kiểm tra chất lượng học tập 

        - 100% môn học có đội tuyển học sinh giỏi

2. Biện pháp thực hiện

  - Lên kế hoạch học tập và thực hiện các hoạt động

  - Động viên, khuyến khích giáo viên tự học, tự nghiên cứu, viết đề tài khoa học

  - Ra đề kiểm tra, chú ý đến việc nâng dần chất lương giáo dục theo hướng chuẩn kiến thức kỹ năng

  - Cùng với nhà trường tổ chức tốt các kì thi giáo viên giỏi và thi chọn học sinh giỏi

  - Kiểm tra hồ sơ 2 lần/ năm, có kiểm tra đột xuất

  - Kiểm tra nội bộ đạt 100% có xếp loại đánh giá đúng  phấn đấu 50% tốt, 30% khá, 20% đạt, không có người vi phạm.

  - Kiểm tra đột xuất: tổ, nhóm phối hợp cùng Ban giám hiệu, kiểm tra đột xuất giáo viên dưới nhiều hình thức :

            . Kiểm tra chương trình, thời khóa biểu, giáo án

            . Dự giờ

            . Khảo sát chất lượng học sinh thông qua bài kiểm tra

Mục tiêu 4: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, kĩ năng sống cho học sinh. Chú trọng công tác quản lý HS trong tiết hoc  ( đặc biệt các tiết TD ngoài trời)

1/ Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

            + Nhiệm vụ 1: Luôn có ý thức rèn luyện và nâng cao tay nghề 

       Chỉ tiêu:  - 100% tiết dạy dự giờ đột xuất xếp loại đạt trở lên

                       - 50% hồ sơ xếp loại tốt, 30% xếp loại khá, 20% trung bình

                       - 90% giờ dạy có thiết bị giảng dạy thực hành

             + Nhiệm vụ 2: Chú trọng việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong mọi hoạt động

        Chỉ tiêu: - 64% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi

                       - Xếp loại  mặt GD

Học lực:

Giỏi: 30%

Khá: 45%

TB: 25%

Yếu: 0%

Kém: 0%

                              - Học sinh giỏi cấp trường:  2 hs/ 1 GV

                                     Cấp thành phố: Tin: 2 hs; TD 5 hs

2. Biện pháp thực hiện

  - Xây dựng kế hoạch chuyên môn cụ thể phù hợp với tổ, nhóm chuyên môn

  - Xậy dựng kế hoạch cá nhân phù hợp với đối tượng học sinh của lớp.

  - Quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và học sinh

  - Tạo ra môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện

  - Kiểm định chất lượng giáo dục dưới nhiều hình thức.

  - Coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi

  - Có sự phối hợp tốt giữa giáo viên bộ môn với giáo viên chủ nhiệm

  - Chủ động tổ chức và tham gia các hoạt động ngoại khóa có hiệu quả

  - Vận động giáo viên sử dụng và cải tạo đồ dùng dạy học

  Ngoài các biện pháp vừa nêu trên, để đạt được các mục tiêu đề ra tổ có kế hoạch phân nhiệm  cụ thể cho các thành viên trong tổ

CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG NĂM HỌC 2011 - 2012:

HỌ VÀ TÊN

LỚP DẠY

THỰC DẠY

CÔNG TÁC KHÁC

Lê Liêm

10D1, 10A5=>10A9

14

TTCM, P.máy1, NT 10

Nguyễn thị Thuý

11A1,2,3,11,12,15

12A3,5,10,11,15

16

P. máy2, NT12, Thư ký tổ

Trần Mai Anh

11A5,6,13,14 D7

12A1,2,6,7,8

16

P.máy 3

Phan thị Trà Mai

10D11, 10A2,3,4,10,12

12

 

Lê Đình Long

11A4,8,9,10; 12A4,13

,14,16; D9,12

17

P. máy 4, NT 11, Lãnh đội 12

Phan trọng Điều

11A11,12,14; 12A3,4,5,13

14

Brổ, cầu lông

Trần Quang Hiển

10A4,5; 11A5=>8,15

14

TPCM, Cờ vua, BBàn

Hoàng Văn Vương

11A3,4,13;12D9,A1,10,16

14

B.đá, đá cầu

Phạm Văn Động

10A2,3,D1;11A1,2,9,10

14

Điền kinh

Đỗ văn Dương

10A9,10,12,D11; 12A2,6,7,8

16

TDTC

Lương thị Hoa

10A6,7,8; 12D12,A11,14,15

14

TD GG

 

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

 

 

8

Tuần 2

 

1. Phân công chuyên môn năm học 2011 - 2012

Tổ trưởng, Hiệu phó, Hiệu trưởng

 

Tuần 4

2. Xây dựng kế hoạch năm học

Tổ trưởng, cá nhân, nhóm chuyên môn

 

Tuần 3

3. Các nhóm chuyên môn sinh hoạt

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Tuần 1

1. Chuẩn bị và tham dự lễ khai giảng năm học

Toàn bộ giáo viên

 

Tuần 1

2. Hưởng ứng xây dựng quỹ từ thiện ủng hộ học sinh các tỉnh

Toàn bộ giáo viên

 

Tuần 1

3. Tiếp tục đóng góp các quỹ ủng hộ

Toàn bộ giáo viên

 

Từ tuần 1

4. Triển khai học tập các văn bản, chỉ thị các cấp

Tổ chuyên môn

 

Tuần 2

5. Triển khai dạy nghề cho học sinh khối 10 ở trung tâm 2

Giáo viên tin

 

Tuần 3

6. Khảo sát chất lượng đầu năm ( tự đánh giá)

Các nhóm chuyên môn

 

Tuần 3

7. Lên lớp chuyên đề :

Tin , TD 11

Đ/c Long, đ/c Điều

 

Từ tuần 1

8. Kiểm tra đánh giá giáo viên : 2 đồng chí

Đ/c Liêm, Hiển

 

Cả tháng

9. Dự giờ thăm lớp

Tổ và các nhóm CM

 

Tuần 1

10. Hoàn thiện hồ sơ, sổ sách tổ, nhóm, cá nhân

Tổ trưởng, nhóm trưởng, giáo viên

 

Tuần 4

11. Lập danh sách các đội tuyển học sinh giỏi

Lãnh đội

 

Tuần 4

12. Luyện HSG

Các giáo viên dạy đội tuyển

 

Tuần 2

13. Điều chỉnh PPCT theo hướng dẫn của Sở giáo dục

Tất cả giáo viên

 

Từ tuần 1

14. Thực hiện tốt công việc đột xuất do nhà trường phân công

Cả tổ

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Từ 10/10 đến 20/10

1. Đăng ký dạy tốt chào mừng 20/10 – ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và khởi nghĩa Hai bà Trưng

Tất cả giáo viên trong tổ

 

Tuần 4

2. Khảo sát học sinh. Bổ sung ngân hàng đề kiểm tra chung học kỳ I

Giáo viên dạy và nhóm CM

 

Từ tuần 1

3. Kiểm tra đánh giá GV:

2 đ/c      

Tổ trưởng, nhóm trưởng

 

Tuần 3, 4

4. Lên lớp chuyên đề

Nhóm trưởng: Liêm, Hiển

 

Tuần 4

5. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường

Các giáo viên dạy đội tuyển và đ/c Liêm

 

Lịch của trường

6. Chuẩn bị và dự đại hội CBCC

Toàn bộ giáo viên trong tổ

 

Lịch của trường

7. Làm tốt công việc đột xuất do ban giám hiệu phân công

Toàn bộ giáo viên trong tổ

 

 

 

 

 

 

11

Tuần 1

1. Kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ

Tổ trưởng, tổ phó

 

Tuần 2, 3

2. Đăng ký dạy tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Cả tổ

 

Từ tuần 1

3. Kiểm tra đánh giá giáo viên

Tổ trưởng, tổ phó

 

Từ tuần 1

4. Bồi dưỡng học sinh giỏi

Giáo viên dạy đội tuyển

 

Tuần 3

5. Tham gia tích cực các hoạt động tập thể chào mừng ngày 20/11

Cả tổ

 

Tuần 3

6. Lên lớp chuyên đề 12

Đ/c Mai Anh, Hoa

 

 

 

 

 

 

12

Tuần 1

1. Kiểm tra chung học kỳ I

GV được phân công ra đề

 

Tuần 2

2. Khảo sát chất lượng học sinh giỏi

Giáo viên dạy các đội tuyển

 

Tuần 2

3. Lên lớp chuyên đề :

Khối 10

Mai, Dương, nhóm trưởng

 

Từ tuần 1

4. Kiểm tra đánh giá giáo viên: 2 đ/c

Liêm, Hiển

 

Từ tuần 1

5. Ôn tập kiểm tra học kỳ I

Toàn bộ giáo viên

 

Từ tuần 1

6. Thực hiện tốt công việc đột xuất do ban giám hiệu phân công

Toàn bộ giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tuần 2, 3

1. Hoàn thành điểm tổng kết học kỳ 1

Toàn bộ giáo viên

 

Từ tuần 1

2. Kiểm tra đột xuất giáo án, dự giờ

Tổ trưởng, tổ phó

 

Từ tuân 1

3. Kiểm tra đánh giá giáo viên: 2 đ/c

Tổ trưởng, tổ phó

 

Từ tuần 1

4. Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi các môn

Giáo viên dạy đội tuyển

 

Tuần 4

5. Lập danh sách học sinh Giỏi dự thi

Giáo viên dạy các lớp

 

Tuần 4

6. Bổ sung ngân hàng đề kiểm tra 45 phút học kỳ II

Nhóm trưởng chuyên môn, tổ trưởng

 

Từ tuần 1

7. Thực hiện tốt công việc đột xuất do ban giám hiệu phân công

Tất cả giáo viên

 

KH của trường

8. Sơ kết tổ

Tổ trưởng, giáo viên

 

 

 

 

2

Theo KH của SGD

1. Nghỉ tết nguyên đán

Toàn bộ giáo viên

 

Theo KH của SGD

2. Hội giảng mùa xuân

Giáo viên

 

Theo kế hoạch

3. Kiểm tra đánh giá giáo viên: 2 đ/c

Đ/c Liêm, Hiển cùng BGH, GV trong tổ

 

Lịch của trường

4. Họp tổ lên kế hoạch kỳ II

Cả tổ

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

Theo KH của SGD

1. Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

Giáo viên dạy đội tuyển các khối

 

Từ tuần 1

2. Kiểm tra đánh giá giáo viên: 2 đ/c

Tổ trưởng, tổ phó

 

Kế hoạch củaSGD

3. Viết sáng kiến kinh nghiệm

CSTĐ các cấp

 

Lịch của trường

4. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

Tổ trưởng, tổ phó

 

Lịch của trường

5. Lên lớp chuyên đề

Nhóm trưởng

 

Tuần 2, 4

6. Tham gia các hoạt động 8/3, 26/3

Toàn bộ giáo viên

 

Từ tuần 1

7. Thực hiện tốt công việc đột xuất do ban giám hiệu phân công

Tất cả giáo viên

 

 

 

 

 

 

4

Theo KH của SGD

1. Bồi dưỡng học sinh giỏi theo chuyên đề

Lãnh đội phân công

 

Từ tuần 1

2. Lên kế hoạch ôn tập học kỳ II

Các nhóm chuyên môn

 

Từ tuần 1

3. Triển khai ôn tập cho học sinh các khối

GV dạy

 

Tuần 2

4. Lên lớp chuyên đề

Nhóm trưởng

 

Từ tuần 1

5. Hoàn thành kiểm tra đánh giá giáo viên

Tổ trưởng, tổ phó

 

Từ tuần 1

6. Làm tốt công việc đột xuất do ban giám hiệu phân công

Toàn bộ giáo viên

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

Tuần 1, 2

1. Ôn tập và kiểm tra học kỳ II

Giáo viên bộ môn

 

Lịch của trường

2. Tổng kết năm học

Toàn bộ giáo viên

 

Theo KH của SGD

3. Hoàn thành điểm theo kế hoạch của trường

Giáo viên

 

Theo KH của SGD

4. Hướng dẫn ôn tập cho học sinh

Các GV

 

Từ tuần 1

5. Tiếp tục ôn tập cho học sinh

Giáo viên dạy

 

Lịch của trường

6. Tổng kết năm học

Toàn bộ giáo viên

 

 

 

 

V. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

1. Nhà trường tạo điều kiện cho các đồng chí giáo viên trẻ đi học đề nâng cao trình độ chuyên môn

2. Động viên kịp thời những giáo viên hăng hái, nhiệt tình trong công việc và có năng lực sư phạm tốt

3. Các giáo viên mũi nhọn trong tổ tích cực, tự giác giúp đỡ các giáo viên khác còn non yếu về chuyên môn.

4. Mua lắp thêm phòng máy vi tính và một số dụng cụ thể dục thể thao.

5. Duyệt kinh phí để sửa chữa tận dụng các máy tính cũ.

Hải phòng, ngày 5 tháng 10 năm 2011

Tổ trưởng

 

 

                                                                                              Lê Liêm.

Quay lại


Video

Thống kê truy cập