Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN

-   Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 -2012

    của Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng

-   Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT Thái Phiên

Tổ Ngữ Văn đưa ra kế họach chuyên môn năm học 2011-2012 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

a. Đặc điểm tình hình trường

            - Năm học 2011-2012 trường THPT Thái Phiên tiếp tục thực hiện - chủ đề năm học: “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.  Thưc hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

            - Về quy mô số lớp: Trường có 43 lớp (16 lớp 12, 15 lớp 11, 12 lớp 10)

b. Đặc điểm chung của tổ:

            - Tổng số: 13 giáo viên. (Trong đó: Nam: 01;  Nữ: 12)

            - Tuổi đời từ 23 đến 55.

            - Trình độ chuyên môn đạt chuẩn: 100%

            - Đảng viên: 05 ;         Đoàn viên: 03

            - Thạc sỹ: 04

            - Biên chế: 12 ;            Hợp đồng: 01

2. Thuận lợi – khó khăn

a. Thuận lợi:

-  Tổ có 13 giáo viên đều đạt chuẩn trong đó có 04 đ/c có trình độ trên chuẩn.

-  Đội ngũ giáo viên của tổ có năng lực chuyên môn khá đồng đều và ngày càng được trẻ hoá, có tinh thần tự học, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin dể nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

-  Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.

-  Các giáo viên của tổ nhiệt tình trong công tác và có kỉ luật lao động tốt,

b. Khó khăn:

 -  Tổ có sự chuyển giao thế hệ,  hầu hết cá đồng chí giáo viên lớn tuổi có kinh nghiệm đã nghỉ hưu, một số giáo viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong công tác

 -  Việc hình thành các lớp ban D của khối 11 và 12  trong năm học 2011 -2012 khiến chương trình giảng dạy và học tập của cả giáo viên và học sinh gặp nhiều khó khăn

  - Sự vận dụng các phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực chủ động của học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của một số giáo viên còn hạn chế, thiếu hiệu quả.

-  Trình độ nhận thức của học sinh không đồng đều, không ít học sinh học lệch, xem nhẹ môn Văn,

-   Tinh thần, phương pháp tự học của đa số học sinh, ở các môn học khác nói chung, môn Văn nói riêng còn rất thụ động.

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:

1) Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

2) Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn ( hồ sơ, giáo án), bảo đảm dạy đúng, đủ chương trình mà Bộ, Sở GD-ĐT đã ban hành; thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của BGH.

            - Đối với các lớp học ban cơ bản D: Bám sát chương trình của Bộ, trên cơ sở kiến thức nền của chương trình Ngữ văn nâng cao, GV phải giúp HS vừa mở rộng vừa đào sâu kiến thức và có  kỹ năng vận dụng tốt để HS tham gia thi HSG và thi ĐH.

            - Đối với các lớp ban KHTN: Bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, giúp HS nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất trong sách GK, rèn luyện kỹ năng làm bài, bảo đảm cho HS đạt kết quả tốt trong kiểm tra, thi cử.

3) Trong giảng dạy cần chú trọng yêu cầu giáo dục toàn diện. GV phải phát huy thế mạnh của môn Ngữ văn trong việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS, định hướng cho HS trong thị hiếu thẩm mĩ, ứng xử có văn hóa trong các mối quan hệ trong cũng như ngoài nhà trường

 Giờ dạy có đầu tư chuyên môn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học để có hiệu quả chất lượng cao. Phấn đấu mỗi giáo viên thực hiện một đổi mới trong phương pháp giảng dạy.

 4) Xây dựng được đội ngũ giáo viên, giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, tư tưởng chính trị, đạo đức tác phong, phẩm chất đạo đức.

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN: 

1.  Nhiệm vụ chuyên môn

1.1. Công tác soạn giảng

- Chỉ tiêu: 100% giáo viên soạn giáo án vi tính, đúng mẫu quy định, lên lớp phải có giáo án

- Biện pháp:

            + Soạn mới và được đầu tư nhiều cho nội dung và phương pháp;

            + Soạn đúng theo phân phối chương trình và lịch báo giảng; cập nhật bổ sung những nội dung theo đúng văn bản chỉ đạo hướng dẫn giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            + Soạn đầy đủ các tiết theo quy định kể cả tiết tiết thực hành, đọc thêm; kể cả dạy học chính khoá lẫn phụ đạo, bồi dưỡng, tự chọn,...;

            + Đầu tư nhiều cho việc soạn giảng bằng bài giảng điện tử với hiệu quả cao.

1.2. Về thực hiện chương trình và giảng dạy

- Chỉ tiêu:

            + Thực hiện đầy đủ số tiết theo đúng quy định.

            + Dạy tốt: 2 lần / GV / học kì. 100% các tiết  TG-DT đạt khá trở lên.

            + Dạy mẫu, hội thảo: 1 lần/ tổ / năm.

            + Tiết dạy có ứng dụng CNTT: 1 lần/ 1GV/ học kì.

            + Hội thảo chuyên đề: 1 chuyên đề / năm

            + Dự giờ: 35 tiết / GV/ năm.

            + Sinh hoạt tổ chuyên môn: 2 lần / tháng.

- Biện pháp:

            + Thực hiện đúng chương trình theo quy định 7201/QĐ-BGDĐTcủa Bộ.

            + Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học.

            + Dự giờ thăm lớp thường xuyên, rút kinh nghiệm kịp thời.

            + Khai thác các phương tiện dạy học mà trường có; đầu tư nhiều cho các tiết soạn giảng bằng giáo án điện tử.

            + Học tập, trao đổi vận dụng các phần mềm giáo dục vào công tác giảng dạy.

            + Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyện môn.

            + Thực hiện chuyên đề trong nhà trường, tổ chuyên môn.

            + Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí điểm, đánh giá thi đua.

1.3. Công tác chấm, cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh và kết quả giảng dạy

- Chỉ tiêu:

      + 100% kết quả đánh giá học sinh được thực hiện khách quan, chính xác, đánh giá đúng năng lực của học sinh.

      + Điểm TBM đạt TB trở lên : 80%,          

       +  Thi tốt nghiệp THPT : 95% hs có điểm môn Văn từ 5 trở lên

      +  Thi ĐH – CĐ : 70% hs thi khối C, D có điển môn Văn từ 5 trở lên.

 

- Biện pháp:

            + Thực hiện đúng theo công văn 40 và công văn 51 về quy định bổ sung đánh giá xếp loại học sinh của Bộ GD&ĐT.

            + Thực hiện tốt công tác tư vấn cho học sinh dự thi đại học, cao đẳng theo khối C, D, các khối năng khiếu có thi môn Văn đúng năng lực học tập.

            + Thực hiện tốt các biện pháp ôn tập thi tốt nghiệp của Sở, của trường; phát huy được tinh thần tự học của học sinh; giáo viên chú trọng rèn kĩ năng và tâm lí thi cử cho học sinh.

1.4. Công tác bồi dưỡng đội ngũ

            - Chỉ tiêu: Xây dựng đội ngũ vững về chuyên môn nghiệp vụ. Giới thiệu 01 giáo viên đi học thạc sĩ. Tham gia đạt ít nhất 01 giáo viên giỏi cấp cụm. 100% giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng  dạy và sử dụng thành thạo các phần mềm giáo dục trong giảng dạy

            - Biện pháp: Tổ chức học tập, trao đổi chuyên môn trong tổ; tham gia các lớp học về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tổ chức các buổi học tập, trao đổi ứng dụng của các phần mềm giáo dục vào trong giảng dạy; tự học để nâng cao trình độ tin học; tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn do các cấp tổ chức. Tham mưu với ban GH tổ chức giao lưu chuyên môn với các trường bạn.

1.5. Công tác thanh kiểm tra:

            - Chỉ tiêu:  100% giờ dạy được xếp loại từ khá trở lên; 100% hồ sơ chuyên môn đạt từ tốt

            - Biện pháp:

            + Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ theo kế hoạch của nhà trường; giáo viên kiểm tra chéo theo sự phân công.

            + Lập danh sách thanh tra, kiểm tra nội bộ chuyên môn trong năm học

            + Tổ trưởng và giáo viên cùng môn dự giờ trao đổi chuyên môn: dự giờ giáo viên trong tổ thường xuyên, đánh giá và trao đổi thường xuyên.

1.6. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi :

            - Chỉ tiêu:  c0s từ 3 – 5 giải HSG cấp thành phố và có giải cao

            - Biện pháp:

            + Giáo viên phát hiện học sinh giỏi qua từng giai đoạn học tập (tháng, học kì) có biện pháp ưu tiên, khuyến khích học sinh tự nguyện theo môn học.

            + Lập kế hoạch bồi dưỡng và chọn học sinh giỏi từ lớp 10, 11

            .+Phân công giáo viên có kinh nghiệm trong ôn thi học sinh giỏi để bồi dưỡng đội tuyển.

2. Nhiệm vụ giáo dục và phát triển giáo dục

2.1. Giáo dục trí tuệ

            - Xây dựng đội ngũ giáo viên ổn định, khắc phục những yếu kém về phương pháp giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học thông qua các hoạt động chuyên đề.

            - Bồi dưỡng tư duy cho học sinh, kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành, phát huy tính chủ động, khả năng sáng tạo của học sinh.

            - Thực hiện tốt chương trình sách giáo khoa của 3 khối.

            - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học, khai thác thông tin và tài liệu tham khảo trên mạng.

            - Giáo viên phải soạn giáo án có đầu tư, phù hợp với trình độ của học sinh, cải tiến phương pháp giảng dạy và luôn cập nhật kiến thức thông qua thông tin đại chúng.

2.2. Giáo dục đạo đức:

            Giáo dục đạo đức hình thành nhân sinh quan, thế giới quan cho học sinh, ngăn chặn tệ nạn xã hội học đường, tiêm chích ma túy. Thực hiện tốt an toàn giao thông. Tạo ra môi trường thân thiện.

2.3. Phối hợp các lực lượng giáo dục trên địa bàn:

            Tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa nhà trường và cộng đồng dân cư địa phương, giữa gia đình và nhà trường.

2.4. Cải tiến phương pháp quản lý, sinh hoạt tổ chuyên môn

            - Tăng cường quản lý phát huy những thuận lợi, khả năng của giáo viên và học sinh, phát hiện nhân tài để bồi dưỡng xây dựng cán bộ nòng cốt.

            - Đổi mới quản lý tổ: Tổ trưởng xây dựng các kế hoạch, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cụ thể;  Nhóm trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch giảng dạy của nhóm

            - Tích cực các hình thức sinh hoạt tổ nhóm chuên mô theo chuyên đề của tháng, của nhóm

             - Tổ chức ngoại khoá, hội thảo và giao lưu học hỏi  chuyên môn với trường bạn

3. Nhiệm vụ tổ chức và quản lý

3.1. Công tác tổ chức tổ chuyên môn

            - Tổ trưởng chuyên môn: Đ/c Tô Trương Thị Tố Quyên

            -  Tổ phó chuyên môn:     Đ/c Trần Kim Thanh

            - Tổ trưởng công đoàn:    Đ/c Phạm Thị Oanh

            - Nhóm trưởng

                        + Khối 10: Đ/c Lê Thị Thanh

                        + Khối 11: Đ/c Đặng Quỳnh Nga

                        + Khối 12: Đ/c Lê Kim Dung

            - Phụ trách đội tuyển học sinh giỏi 12: Đ/c Tô Trương Thị Tố Quyên

            - Phụ trách nhóm CNTT: Đ/c Phạm Thị Hằng

           - Thư ký ghi biên bản: Đ/c Hoàng Mạnh Hùng

           - Phụ trách công tác hồ sơ, thanh kiểm tra: Đ/c Trần Kim Thanh

lớp 11B4.

4. Đăng ký danh hiệu thi đua:

4.1. Danh hiệu tập thể:

            - Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc

4.2. Danh hiệu thi đua cá nhân:

  - 100% GV đạt danh hiệu LĐTT

  - 01 Đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp thành phó

  - 07 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp CS

   - 02 đ/c đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc

IV.  LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ :

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Người phụ trách

Ghi chú

 

8/2011

1. Ổn định tổ chức tổ chuyên môn

2. Họp Hội đồng giáo dục.

3. Họp tổ chuyên môn: Thống nhất kế hoạch giảng dạy (PCCM, tập huấn CM,...), triển khai nhiệm vụ năm học.

4. Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi 12.

5. Chuẩn bị khai giảng.

GV cả tổ

 

 

 

Quyên – Hùng

 Tổ trưởng

- Từ 17/8/2010

 

- Từ 1/8

 

 

9/2011

- Khai giảng năm học

 

TTCĐ

- Từ 5/9/2010

 

- Dạy và học theo TKB

GV cả tổ

 

Tổ trưởng

- Từ 6/9/2010

 

- Dạy chuyên đề  bồi dưỡng học sinh giỏi

 Hùng – Trần Thanh - Nga

Tổ trưởng

 

 

- Làm kế hoạch cá nhân;  kế hoạch nhóm

- Thảo luận Kế hoạch của tổ

- Duyệt hồ sơ cá nhân

- Cá nhân

- Nhóm trưởng

- Tổ trưởng

 

Tổ trưởng

- Từ 14-19/9/2010

 

- Dự giờ - rút kinh nghiệm

Trang; Dương; Tuyết 

 Tổ trưởng

 

10/2011

- Dạy và học theo TKB

GV cả tổ

 

 

 

- Thống nhất nội dung; phạm vi ôn tập

- Ra đề kiểm tra chung (2 tiết) bài 2

- Chấm bài – chữa, trả bài kiểm tra

 

GV cả tổ

 

Gv được phân công (2 tiết) bài 2

Gv cả tổ

Nhóm trưởng

 

Tổ trưởng

 

 

- Thi HSG cấp thành phố

 

Lãnh đội: Quyên

12/10

 

Vào điểm bài kiểm tra số 1, 2 và điểm 15 phút

Gv cả tổ

Tổ trưởng

17-20/10

 

- Dự giờ và rút kinh nghiệm 

Hùng, Hằng, Nga

Tổ trưởng

Từ 10/10

 

11/2011

- Dạy và học theo thời khoá biểu

GV cả tổ

Tổ trưởng

 

 

- Dự giờ - rút kinh nghiệm

Quyên; Dung; Hằng

Tổ trưởng

10-18/11/2010

 

- Tổ chức ngày 20-11

GV cả tổ

TTCĐ

 

 

- Thi giáo viên giỏi cấp trường

GV đăng ký

Tổ trưởng

 

 

- Họp tổ CM: Góp ý giờ dạy của giáo viên; Đánh giá công tác kiểm tra chuyên môn; Rà soát lại chương trình; lập kế hoạch ôn thi học kỳ I;

GV cả tổ

Tổ trưởng

 

 

-.Vào điểm tháng 10 trong sổ điểm chính

GV cả tổ

Tổ trưởng

 

 

-Kiểm tra hồ sơ chuyên môn GV cấp trường lần 1.

 

Tổ trưởng

 

 

12/2011

- Dạy và học theo TKB

GV cả tổ

Tổ trưởng

 

 

- Kiểm tra hồ sơ của tổ

GV cả tổ

Tổ trưởng

Theo lịch BGH

 

- Chuẩn bị đề cương ôn tập HK1

- Ra đề Kiểm tra HK I

GV cả tổ

GV được phân công

Tổ trưởng

14-19/12/2010

 

Họp tổ CM: Đánh giá công tác kiểm tra hồ sơ của tổ chuyên môn; Thống nhất đề cương ôn tập học kì I cả 3 khối

GV cả tỏ

Tổ trưởng

 

 

1/2012

- Dạy và học theo TKB

GV cả tổ

Tổ trưởng

 

 

- Họp tổ CM: Đánh giá chất lượng thi học kì, so sánh chỉ tiêu đăng kí đầu năm; Sơ kết học kì I, viết báo cáo sơ kết nộp trường; Thống nhất kế hoạch học kì II; PCCM học kì II; Rà soát tiến độ thao giảng, dạy tốt, ứng dụng công nghệ thông tin; Rà soát chương trình 12.

GV cả tổ

Tổ trưởng

Theo KH của BGH

 

Nghỉ tết Nguyên đán theo quy định

GV cả tổ

Tổ trưởng

Theo lịch năm học.

 

- Dạy TKB học kỳ II

GV cả tổ

Tổ trưởng

Theo lịch năm học.

 

2/2012

- Dạy và học theo TKB

GV cả tổ

Tổ trưởng

 

 

Họp tổ CM: Thống nhất nội dung kiểm tra 15 phút; 1 tiết và kiểm tra giữa kì II. Bàn về công tác chuẩn bị cho thi chọn HSG lớp 10,  11; Thông qua đề cương nghiên cứu KHSPƯD; Hoàn thành kế hoạch và đề cương ôn thi Tốt nghiệp

GV cả tổ

Tổ trưởng

 

 

- Thông qua đề cương SKKN

GV đăng viết SKKN

Tổ trưởng

22-27/2/2012

 

3/2012

- Dạy và học

GV cả tổ

Tổ trưởng

 

 

- Thi khảo sát giữa kỳ II

GV cả tổ

Tổ trưởng

Theo KH của trường

 

Họp tổ CM: Lên kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển HSG 10, 11; Thống nhất nội dung kiểm tra 15 phút; 1 tiết và thi học kì II; Rà soát chương trình và chuẩn bị cho thi học kỳ II của khối 12; lập đề cương ôn thi học kì II khối 10, 11.

 

GV cả tổ

Tổ trưởng

 

 

- Thi HSG 10, và 11

GV cả tổ

Tổ trưởng

Theo KH của trường

 

 

GV được BGH phân công

Tổ trưởng

Từ 15/3/2011

 

- Tham gia hoạt động ngày 8/3; 26/3

Cả tổ

Tổ trưởng

Phối hợp với Đoàn trường

 

. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn GV cấp trường lần 3.

Cả tổ

Tổ trưởng

22-27/3/2012

 

4/2012

- Dạy và học theo TKB, ôn thi TN + Đh

Cả tổ

Tổ trưởng

 

 

- Thi thử 12

Cả tổ

Tổ trưởng

Theo KH của trường

 

- Ôn tập cho K 12 thi TN

Cả tổ

Tổ trưởng

Theo KH của trường

 

- Kiểm tra học kỳII

Cả tổ

Tổ trưởng

17-18/4/2012

 

Họp tổ CM: Rà soát chương trình lớp 10, 11; Đánh giá công tác ôn thi tốt nghiệp; Rà soát việc thực hiện thao giảng, dạy tốt, các chỉ tiêu đăng ký đầu năm; rà soát hồ sơ tổ chuyên môn

Cả tổ

Tổ trưởng

19-24/4

 

5/2012

- Dạy và học theo TKB

 

Tổ trưởng

 

 

- Nghiệm thu SKKN ở tổ

- Tổ trưởng

Tổ trưởng

Theo KH của trường

 

- Thi HK 2 khối 10 và 11

 

Tổ trưởng

Theo KH của trường

 

Họp tổ CM: Rút kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp, ĐH-CĐ thông qua kì thi thử; Tổng kết năm học; Xét danh hiệu thi đua; đánh giá xếp loại giáo viên; Triển khai đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn;

Cả tổ

Tổ trưởng

15-20/5/2012

 

- Tổng kết năm học

 

Tổ trưởng

Theo KH của trường

 

6/2012

- Coi thi TN THPT

- Cả tổ

Tổ trưởng

Theo điều động của Sở

 

- Chấm thi TN THPT

 

Tổ trưởng

Theo điều động của Sở

 

- Triển khai công tác hè.

Cả tổ

Tổ trưởng

 

 

- Tham gia công tác tuyển sinh vào  lớp 10 .

 

Tổ trưởng

 

 

               

 

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:

 

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                                                        

Hải Phòng, ngày 9 tháng 9 năm 2011

                                    Tổ trưởng

 

 

                  Tô Trương Thị Tố Quyên

Quay lại


Video

Thống kê truy cập