Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:      /KH-KTh

Hải Phòng, ngày 05 tháng 5 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Thi thử kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 - lần III

Năm học 2016-2017

 
   

 

 

 

Căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường THPT Thái Phiên, xét đề nghị của cha, mẹ học sinh và học sinh khối 12, trường THPT Thái Phiên xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 - lần III, năm học 2016-2017 với các nội dung cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    1. Mục đích

- Giúp các em học sinh kiểm tra khả năng nhận thức, kiến thức của mình, qua đó giúp các em định hướng mục tiêu và động cơ phấn đấu trong học tập và tu dưỡng. Đồng thời giúp cho các bậc cha, mẹ học sinh và các thầy cô giáo đánh giá đúng khả năng của các em để giúp đỡ, tư vấn cho các em động cơ phấn đấu cũng như lựa chọn đăng ký xét tuyển vào các trường đại học phù hợp với năng lực.

- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm bài và tâm lý thi cử.

- Giúp giáo viên khối 12 đưa ra được phương pháp giảng dạy phù hợp, nâng cao chất lượng học sinh của mình.

2. Yêu cầu: Tổ chức coi thi, chấm thi, dự thi nghiêm túc đúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của nhà trường.

II. TỔ CHỨC THI

1. Môn thi: 09 môn.

- Môn thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

- Môn thi tự chọn: Học sinh chọn 01 trong 02 bài thi tổ hợp: KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học); KHXH (Lịch sử, Địa lí, GDCD).

2. Lịch thi, hình thức và thời gian làm bài

Ngày thi 

Môn thi

Hình thức

Thời gian

làm bài

Thời gian học sinh có mặt

Chiều thứ 7, 27/5/2017

TOÁN

Trắc nghiệm

90 phút

14 giờ 00 phút

TIẾNG ANH

Trắc nghiệm

60 phút

16 giờ 00 phút

Sáng CN, 28/5/2017

KHTN

Trắc nghiệm

150 phút

07 giờ 00 phút

KHXH

Trắc nghiệm

150 phút

Chiều CN, 28/5/2017

NGỮ VĂN

Tự luận

120 phút

14 giờ 00 phút

3. Nội dung, hình thức đề thi

Nội dung, mức độ, cấu trúc, hình thức đề thi tương đương với đề thi minh họa của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

4. Một số quy định

4.1. Đối với học sinh

- Tích cực ôn tập, nghiêm túc thực hiện quy chế phòng thi.

- Học sinh có mặt đúng giờ. Trường hợp vì lý do đặc biệt phải nghỉ, học sinh phải có giấy xin phép nộp cho GVCN tập hợp gửi về Ban Giám hiệu.

- Giấy thi, giấy nháp do nhà trường chuẩn bị. Học sinh khi vào phòng thi chỉ mang theo bút và đồ dùng học tập được phép mang vào phòng thi, các môn thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan, học sinh mang bút chì mềm và tẩy để làm bài. Học sinh không được mang và sử dụng tài liệu dưới bất cứ hình thức nào.

- Buổi học cuối cùng trước ngày thi thử, các lớp cho trực nhật phòng học, đảm bảo vệ sinh lớp sạch, bàn ghế kê ngay ngắn.

- Những tập thể và giáo viên đạt kết quả cao được khen thưởng, biểu dương; Những tập thể có học sinh vi phạm, chưa cố gắng nhà trường sẽ phối hợp với gia đình để có hình thức nhắc nhở thích hợp.

4.2. Đối với giáo viên

- Thực hiện theo kế hoạch chung của trường, thống nhất thực hiện nội dung ôn tập trong tổ, nhóm chuyên môn.

- Về việc coi thi: Giám thị coi thi có mặt đúng giờ (theo thời gian có mặt của thí sinh), không làm việc riêng, coi thi nghiêm túc để đảm bảo sự công bằng trong đánh giá học sinh và rèn luyện ý thức làm bài độc lập cho học sinh, giáo dục ý thức tự giác, trung thực trong thi cử.

- Về việc chấm, trả bài: Giáo viên chấm bài phải chính xác, khách quan, có tinh thần trách nhiệm cao, trả bài đúng thời gian quy định, không để ảnh hưởng đến kế hoạch chung.

- Giáo viên giảng dạy tự bố trí thời gian để trả bài, chữa bài rút kinh nghiệm về phương pháp làm bài cho học sinh. Nếu phát hiện đề có sai sót hoặc chấm bài không chính xác, phải ghi vào biên bản gửi về phòng giáo vụ trong thời gian quy định. Lập danh sách học sinh xuất sắc, học sinh yếu để có kế hoạch chỉ đạo việc bồi dưỡng học sinh đạt điểm cao và bồi dưỡng học sinh yếu.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 12: Phối hợp với cha, mẹ học sinh nhắc nhở học sinh ôn tập, phổ biến kế hoạch thi, động viên học sinh thi đua làm bài nghiêm túc và đạt kết quả cao, thông báo kết quả thi đến phụ huynh học sinh của lớp. Phân công học sinh lao động vệ sinh phòng thi theo quy định.

- Đối với tổ trưởng, trưởng bộ môn thi: Yêu cầu gửi biên bản tổng hợp góp ý về đề thi, tổ chức thi và đặc biệt nhận xét rút kinh nghiệm cho việc dạy và học luyện thi (trước ngày 03/6/2017).

III. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

- Hiệu trưởng Phạm Thị Thu Hà: Phụ trách chung. Phân công ra đề.

- Phó Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn: Lên kế hoạch tổ chức thi; phân công giám thị coi thi; thường trực chỉ đạo thi, thời gian, hiệu lệnh; tổ chức chấm thi; phụ trách sao in đề, thông báo bảng tin; duyệt kết quả thi.

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Duẩn: Phụ trách biên bản hội đồng coi thi; phân công giám thị từng buổi thi; cơ sở vật chất phục vụ thi và tham gia trực lãnh đạo hội đồng thi.

- Phó Hiệu trưởng Trần Tiến Chinh: Phụ trách thông tin tới học sinh và cha mẹ học sinh; tham gia trực lãnh đạo hội đồng thi, xử lý các trường hợp vi phạm của thí sinh.

- Đ/c Lê Thị Thùy Liên: Lên danh sách phòng thi, sao in đề thi, giấy thi, giấy nháp, văn phòng phẩm phục vụ thi; phân công và phụ trách giáo viên đánh phách, dọc phách, khớp phách; nhập điểm.

- Đ/c Vũ Nguyên Châu: Phụ trách lao động vệ sinh phòng thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi thử kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 - lần III, năm học 2016-2017, yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12, học sinh lớp 12 và các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, đạt kết quả cao. Trong quá trình triển khai, nếu gặp vướng mắc đề nghị liên hệ với Ban Giám hiệu để cùng tháo gỡ, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Ban ĐD CMHS (để phối hợp);

- Ban Giám hiệu (để thực hiện);

- Phòng Giáo vụ (để thực hiện);

- Tổ trưởng chuyên môn (để thực hiện);

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 (để thực hiện);

- Thông báo bảng tin, website;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn

 

Quay lại


Video

Thống kê truy cập