Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường THPT Thái Phiên được tổ chức vào hồi 14h00 ngày 21 tháng 9 năm 2017.

         Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2017–2018 do bà Phạm Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trình bày; báo cáo hoạt động tài chính năm học 2016 – 2017 do bà Phạm Thị Minh Hiền, Kế toán nhà trường trình bày; báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 và đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2017 – 2018 do ông Đoàn Hồng Tuấn, Chủ tịch Công đoàn trường trình bày; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân do bà Phạm Thu Hà trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày.

         Hội nghị đã thảo luận và nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của nhà trường năm học tới, với 2 bản tham luận và 5 ý kiến đã tham gia tại hội nghị. Thủ trưởng cơ quan đã tiếp thu các ý kiến và giải đáp các kiến nghị của các tổ.

         Hội nghị đã thông qua kế hoạch phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và tiến hành ký giao ước thi đua của các đồng chí lãnh đạo đại diện cho chính quyền, công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ trưởng chuyên môn.

         Hội nghị thông qua báo cáo phương hướng, nhiệm vụ và chương trình phối hợp công tác giữa công đoàn và chuyên môn năm học 2017-2018; quyết nghị các nhiệm vụ trọng tâm, các danh hiệu thi đua và và một số chỉ tiêu trong năm học 2017-2018 như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

1.1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh

1.2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ Ban giám hiệu. Xây dựng lớp học thí điểm đáp ứng yêu cầu của thời đại 4.0

1.3. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên qua việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, tập trung đổi mới phương pháp dạy và học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực học sinh, khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển năng lực tự học và vận dụng sáng tạo của học sinh. Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Nhằm hướng tới thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới từ năm 2019. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch xây dựng trường học điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ năm 2017, tạo mọi điều kiện thuận lợi giáo viên ngoại ngữ được tham gia các lớp bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định.

1.4. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tạo điều kiện giúp đỡ học sinh học tập tiến bộ, phối hợp giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh, giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng. Hướng dẫn học sinh tự đánh giá lẫn nhau và tự đánh giá năng lực của mình ở tất cả các môn học và hoạt động giáo dục. Đổi mới kiểm tra đánh giá để đánh giá đúng năng lực của từng học sinh một cách trung thực, khách quan đáp ứng với tinh thần đổi mới thi THPT quốc gia của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

1.5. Tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và trong quản lý nhà trường, quản lý chất lượng giáo dục, thực hiện công khai, dân chủ mọi hoạt động nhà trường.

1.6. Đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh

1.7. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành và các ngày lễ lớn

2. Chỉ tiêu, danh hiệu thi đua năm học 2017-2018:

2.1. Chỉ tiêu:

-  Xếp loại học lực giỏi:  >70%  Khá: 25%;  Xếp loại hạnh kiểm  khá tốt: 100%

-  Tốt nghiệp THPT: 100%.

-  Thi THPT quốc gia đạt trên điểm sàn: 98%

-  Có 30 học sinh từ 27 điểm trở lên.

-  Đạt 100% HS dự thi HSG thành phố đạt giải và nâng cao chất lượng giải.

-  Có  học sinh đạt giải Quốc gia.

-  CSTĐ đạt 15 đồng chí.

2.2.  Danh hiệu thi đua:

*  Đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp 02 đảng viên mới

*  Công đoàn: Đơn vị Công đoàn xuất sắc được khen cao.

*  Đoàn thanh niên giữ vững lá cờ đầu khối THPT.

*  Trường đạt  Đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc.

         Hội nghị giao cho Ban chấp hành công đoàn phối hợp với Thủ trưởng đơn vị căn cứ kết luận của Hội nghị, xây dựng chương trình hành động hàng tháng, hàng quý, phát động phong trào thi đua trong cán bộ, nhà giáo và người lao động để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, góp phần hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đã nêu trong báo cáo tại Hội nghị.

         Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ công chức cơ quan tăng cường đoàn kết trên cơ sở thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong trường học, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Hiệu trưởng nhà trường và BCH Công đoàn phát động, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng nhau phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác do Hội nghị đã đề ra.

         Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Quay lại

TIN TƯƠNG TỰVideo

Thống kê truy cập