Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2011 – 2012   - Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 -2012 của Bộ GD-ĐT, của Sở  GD và Đào tạo thành phố Hải Phòng  Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT Thái Phiên Tổ Ngoại Ngữ  xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 như sau:Video

Thống kê truy cập