Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ SỬ- ĐỊA- GDCD NĂM HỌC 2011- 2012 - Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong năm học 2011- 2012 của Bộ giáo dục- đào tạo. - Căn cứ vào chủ đề năm học mới. - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học trường THPT Thái Phiên. Tổ Sử- Địa- GDCD đề ra kế hoạch hoạt động năm học 2011- 2012 như sau:Video

Thống kê truy cập